VA-loggan – en jubileumsbetraktelse

Skapad:

2022-09-26

Senast uppdaterad:

2023-08-11

Har du tid en liten stund? Jag skulle vilja att vi tillsammans betraktar VAs logotyp – logga – i en kort meditation. Loggan är lika gammal som VA, och förtjänar också lite uppmärksamhet ett jubileumsår som detta. Nej då, det är inget flummigt. Bara lite stillsam pausgymnastik för hjärnan. 

Ta gärna ett djupt andetag; håll andan ett par sekunder och andas sedan ut. Långsamt.

Nu tittar vi på loggan. 

Vad är det första du tänker på? 

Kanske ser du en himlakropp, en stjärna som strålar på det ideella himlavalvet? Eller ett öga som öppnas, en blomma som slår ut. Vetande som planteras, gror och fortplantar sig till nya kunskapsstrålande stjärnor, fler öppnade ögon och blommor som blir till frukt?

Eller så ser du ett orange kryss med en vit dutt i mitten. Det är också okej. Här finns inga rätt eller fel. 

Två bumeranger? Varför inte. Faktabaserade kunskapsbumeranger med frågor och svar, som slungas iväg och återvänder över gränserna mellan forskare och allmänheten, i dialog. 

Kanske har du någon gång hört att den övre halvan är ett “V” för Vetenskap och den undre ett “A” för Allmänhet, och att det vita fältet i mitten symboliserar VAs syfte – främjandet av öppenhet och dialog mellan de två bokstäverna?

Loggan antyder att det sker något särskilt i mötet mellan vetenskapens “V” och allmänhetens “A”. Vi kan se det vita fältet som något okänt, ett vitt område på kartan som V och A utforskar tillsammans. Samverkan … public engagement … Eller som en helt ny, vitglödgad materia som bildas i den kemiska reaktionen när de båda gul-glimrande bokstäverna kommer i kontakt med varandra. Co-creationsamskapande … innovation

Låt oss nu vrida logotypen ett kvarts varv – med- eller motsols spelar ingen roll. En del av det som nyss var ett “A” blir nu en del av “V”, och vice versa. VA? Har Vetenskapen blivit Allmänhet, och Allmänheten Vetenskap? Just det. Forskaren är en vanlig människa och den vanliga människan kan vara en forskare – till exempel en medborgarforskare i ForskarFredags massexperiment Plastexperimentet? 

Vi låter logotypen fortsätta sin rotation, först långsamt, sedan snabbare. Och snabbare. (Känner du vinddraget?) Vi håller blicken kvar och ser att i det allt mer intensiva utbytet, dialogen, suddas gränserna mellan V och A ut. Vetenskapen – blomman, stjärnan, mötet, materian – växer av centrifugalkraften … öppen vetenskap, open science … En propeller? Javisst, är loggan också en propeller. Som driver samhället i hållbar riktning, hjälper kunskapen till nya höjder för att lösa de avgörande samhällsutmaningarna. 

VA är allt detta, och mycket mer. 

För min egen del har det blivit dags att logga ut. Under min tid på VA (2014–2022) har jag haft förmånen att få jobba med många människor som försöker förbättra världens framtidsutsikter. Till exempel i EU-projektet YouCount (för ungas delaktighet i samhället), i massexperimenten Tepåseförsöket, Nyhetsvärderaren, Svinnkollen och Bostadsförsöket där forskare och skolelever hjälptes åt att ta fram ny viktig kunskap för en mer hållbar värld, i bygget av portalerna för medborgarforskning – EU-Citizen.Science och medborgarforskning.se – och i två bokprojekt där forskare delar med sig av sin viktiga kunskap kring utmaningarna antibiotikaresistens respektive energiförsörjning. När jag nu går vidare blir det till företaget Consupedia, som försöker “nudga” (puffa) hela livsmedelssystemet i hållbar riktning. Läs gärna mer på hemsidan, eller varför inte testa Consupedia-appen för att nudga dig själv mot en bättre framtid?

Till alla VAs medlemmar, mina kära kollegor på kansliet och andra samarbetspartners genom åren: Tack för allt och på återseende! Nu loggar jag ut.

/Fredrik


Vi ses väl på vårt jubileumsfirande under VA-dagen den 12 okt så firar vi tillsammans. Välkomna!

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *