Hallå där … Thomas Nygren

Skapad:

2021-12-09

Senast uppdaterad:

2023-02-13

… forskare vid Uppsala universitet och projektledare för Nyhetsvärderaren som är ett verktyg för källkritik. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, RISE Research institutes of Sweden och VA.

Nyhetsvärderaren lär ut en evidensbaserad metod för källkritik på nätet. Projektet startade 2017 och avslutas under 2021. Sammanlagt har fler än 10 000 elever använt verktyget för att granska sina egna nyhetsflöden, och det nyligen lanserade självtestet har genomförts av 12 000 personer.

Kan du sammanfatta de här åren?

— Det har hänt mycket under resans gång. När vi började skissa på projektet 2016 var diskussionen om fake news helt ny och ett stort samtalsämne. Samtidigt fanns en akut brist på kunskap om människors kunskaper och färdigheter i digital källkritik och om hur felaktig information sprids. 

2016 var diskussionen om fake news helt ny och ett stort samtalsämne. Samtidigt fanns en akut brist på kunskap. 

Stort intresse bland elever och lärare

Projektet inleddes med en kartläggning av vilka behov som fanns. Thomas Nygren och hans kollegor fick snabbt ett stort gensvar från lärare och elever som var intresserade av deras arbete. I samarbete med lärare och elever utvecklades en guide för hur man kan granska sitt eget nyhetsflöde. 

2017 utvecklades och förbättrades guiden genom medborgarforskning  som en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Nära 6 000 elever i högstadiet och gymnasiet deltog och granskade sina nyhetsflöden i olika sociala medie-kanaler.

2018 genomfördes Nyhetsvärderaren Valspecial där 2 500 gymnasieelever hjälpte forskare att granska nyheterna i sina nyhetsflöden inför valet. 2019 fortsatte arbetet med ett liknande projekt i Danmark.

Vad upptäckte ni?

    Ungdomarna som var med i Nyhetsvärderaren 2017 var ganska duktiga på att hitta trovärdiga nyhetskällor. Däremot var de sämre på att värdera nyheternas trovärdighet. Resultaten visade också att Nyhetsvärderarens guide inte räckte för att säkert göra elever bättre på digital källkritik. Då gick vi vidare och gjorde olika experiment och försök tillsammans med lärare och elever.

Verktyget nylanserades våren 2021

Efter flera års forskning och utveckling nylanserades Nyhetsvärderaren i april 2021. Verktyget består nu både av ett självskattningstest och fördjupningsuppgifter som lär ut en evidensbaserad metod för källkritik online. Lärare och andra utbildare, till exempel bibliotekarier, kan även hitta fördjupningsuppgifter att arbeta vidare med. 

Projektet har fått positiv uppmärksamhet från många håll: 2018 fick Nyhetsvärderaren ett eget kapitel i antologin ”Youth and news in a digital media environment” och året efter kom projektet med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens lista över innovativ svensk forskning. Under 2021 uppmärksammandes Nyhetsvärderaren i ett avsnitt av tv-serien ”Forskning för alla” i Kunskapskanalen och på UR Play, som VA stod bakom. Det har även resulterat i ett antal vetenskapliga publikationer.

Vad har överraskat dig?

  Det är svårt att svara på; nu i efterhand är allt så självklart. I början blev vi överraskade av det otroligt stora intresset för Nyhetsvärderaren. Det var också lite överraskande att det bland alla initiativ för att främja källkritik, finns väldigt få som är vetenskapligt utvärderade. Det är bara en handfull initiativ som vi vet faktiskt fungerar.

/…/ bland alla initiativ som har tagits fram för att främja källkritik finns väldigt få som är vetenskapligt utvärderade. Det är bara en handfull initiativ som vi vet faktiskt fungerar.

Vad händer härnäst?

  Nyhetsvärderaren kommer att finnas kvar och är gratis för alla att använda. Lärare kan antingen välja ut ett antal nyheter som eleverna ska arbeta med, eller låta eleverna granska sina egna nyhetsflöden. Inför valet 2022 finns det massor av olika ämnen och frågor som man kan jobba med.

Nyhetsvärderaren kommer att finnas kvar och är helt gratis för alla att använda /…/ Inför valet 2022 finns det massor av olika ämnen och frågor som man kan jobba med.

Bidrar till nya projekt

Kunskaperna från Nyhetsvärderaren tas också med in i nya projekt. I Gäcka, som finansieras av Skolforskningsinstitutet, studeras arbetssätt inom samhällsvetenskap, historia, biologi, psykologi och fotografisk bild. Forskningsteamet håller bland annat på att utveckla en demo för ett spel.

Spelformatet gör det möjligt att nå ut till fler ungdomar. Vi vill skapa något som är så engagerande att det kan konkurrera med etablerade spel. Här kommer vi använda oss av flera olika metoder och principer inom källkritik, till exempel prebunking och debunking.

Avslutningsvis: Varför behövs Nyhetsvärderaren?

  Vi har sett många exempel på desinformation, till exempel under coronapandemin och vid stormningen av Kapitolium i USA i januari. Desinformation är ett hot på många olika plan. Som individer behöver vi bli mer kritiska och redo att hantera den här informationen. Insatser behöver göras på alla nivåer och Nyhetsvärderaren är en pusselbit i det arbetet. 


Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Hans forskningsintresse omfattar digitaliseringens effekter på undervisning, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Hans tidigare forskning har publicerats i böcker och tidskrifter om historieundervisning, digital humaniora, historia, media och utbildningsvetenskap. Hans aktuella forskningsprojekt undersöker, förutom Nyhetsvärderaren, elevers läskunnighet i nya medier, globalt medborgarskap i nio länder och kritiskt tänkande över ämnesgränser.


Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och RISE Research Institutes of Sweden. Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.

Läs mer: Nyhetsvärderaren.se

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *