Astma och allergi

Vad är det som händer i kroppen vid ett astmaanfall, varför utvecklas astma och hur kan sjukdomen lindras – eller rent av förebyggas?

Det anordnades en kväll där det gick att ta del av de senaste forskningsrönen, vara med och diskutera samt lära mer om astma! Det blev filmvisning, samtal med forskare och ett praktiskt experiment.

Medverkande forskare från KI var:

  • Alexandra Ek, PhD, projektledare för ett nationellt multicenter-projekt om astma och allergi
  • Gunilla Hedlin, överläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, professor vid KI och föreståndare för klinisk forskning vid Centrum för Allergiforskning
  • Anne Renström, docent och läkarstuderande som forskar om exponering för pälsdjursallergen och allergenprevention i skola och arbetsliv
  • Britt-Marie Sundblad, senior forskare med projekt om luftvägsreaktivitet, ansträngningsutlöst astma hos idrottare och astmaförekomst i Sverige
  • Kerstin Sundell, sjuksköterska, medicine licentiat, med ett forskningsprojekt om tonåringar och unga vuxna med astma

Tid: Onsdagen den 19 oktober 2011 kl. 18:00–20:30

Plats: Karolinska Institutet i Solna, lokal Strix, von Eulers väg 4B, nb

Astmatiker, anhöriga och vänner, liksom alla som vill veta mer om astma var varmt välkomna.

Pressinbjudan finns här.

Referat finns att läsa här.

Arrangörer: Vetenskap & Allmänhet, i samarbete med Astma- och Allergiförbundet och Karolinska Institutet. Mötet ingår i EU-projektet ComScience där nya former för att samtala om forskningsfrågor utvecklas. Det är en vidareutveckling av det pilotseminarium som anordnades förra året på KI med samma tema.

Vad är ComScience?
VA är en av deltagarna i EU-projektet ComScience som syftar till att prova nya former för samtal om forskning.Målet är att utveckla ”best practice” för att  förmedla kunskap om forskning till olika målgrupper i Europa. Snarlika möteskoncept provas i fem europeiska länder (Sverige, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Spanien). Vid de arrangerade mötena diskuteras det aktuella ämnet med utgångspunkt i visning av en film och forskare som svarar på frågor och fördjupar informationen.De fyra teman som avhandlas är astma, diabetes och fetma, genetiskt modifierade livsmedel och stamceller. Filmerna och annat informationsmaterial är framtagna i ett tidigare EU-projekt EUSEM, men har översatts och anpassats för mötenas målgrupper. Under 2010 genomfördes ett pilotmöte i varje land. VAs pilotmöte handlade om astma och allergier. Sedan har de olika ländernas pilotmöten analyserats och använts för att skapa ett gemensamt möteskoncept.Utifrån detta möteskoncept kommer varje land under 2011 att anordna ytterligare fyra möten.

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Astma och allergi

Såg detta evenemang först idag och ser nu att datumet för föranmälan har gått ut. Astmatiker/allergiker som jag är så skulle jag verkligen vilja gå på detta och undrar nu om det ev. finns någon plats kvar? 

MvhJosefine