ComScience (2009-2012)

Communicate Science

VA var en av deltagarna i EU-projektet ComScience som syftade till att prova nya former för samtal om forskning. Målet var att utveckla ”best practice” för att  förmedla kunskap om forskning till olika målgrupper i Europa.

Snarlika möteskoncept provades i fem europeiska länder (Sverige, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Spanien). Vid de arrangerade mötena diskuteras det aktuella ämnet med utgångspunkt i visning av en film och forskare som svarar på frågor och fördjupar informationen.

De fyra teman som avhandlades var astma, diabetes och fetma, genetiskt modifierade livsmedel och stamceller. Filmerna och annat informationsmaterial är framtagna i ett tidigare EU-projekt EUSEM, men har översatts och anpassats för mötenas målgrupper. Under 2010 genomfördes ett pilotmöte i varje land. VAs pilotmöte handlade om astma och allergier. Sedan har de olika ländernas pilotmöten analyserats och använts för att skapa ett gemensamt möteskoncept.

Utifrån detta möteskoncept anordnade varje land under 2011 fyra ytterligare möten.

Läs mer om de av VA arrangerade mötena under hösten 2011:

  • Astma och allergi I Stockholm den 19 oktober (för allmänheten)
  • Stamceller – I Stockholm den 12 oktober (för unga)
  • Diabetes – I Malmö den 24 november (för unga)
  • GMO – I Uppsala den 7 december (för allmänheten)

Projektets resultat blev ”Best practice”- manualen Let’s Talk Science som ska vara en hjälp för vetenskapskommunikatörer att organisera liknande event med olika målgrupper runt om i Europa.

Senaste om ComScience

Let’s Talk Science – new best practice manual for science communicators

Are you planning a science communication event? A new best practice manual provides advice on key elements to make your event successful, attract new audiences, identify topics, and define content… Läs mer

Skapad:

2013-11-11 |

Uppdaterad:

2023-12-22 |

Kategorier:

ComScience, EU-projekt, News articles, Nyheter

An in-depth day on diabetes

In one of the world’s smallest countries, the island Nauru in the Southern Pacific, half the population suffers from diabetes. The Nauruans are the fattest people in the world. Cause?… Läs mer

Skapad:

2012-02-19 |

Uppdaterad:

2023-12-22 |

Kategorier:

Activity summaries, ComScience, EU-projekt

Lively discussion between the public and GMO researchers in Uppsala

Is it safe to eat genetically modified food? Does genetically modified food taste differently from ordinary food? Does wild and genetically modified salmon differ in appearance? These were a few… Läs mer

Skapad:

2011-12-16 |

Uppdaterad:

2023-02-23 |

Kategorier:

Activity summaries, ComScience, EU-projekt, Nyheter, Referat
Läs alla inlägg

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “ComScience (2009-2012)