Kategori: Ungdomsstudie

Ungas syn på vetenskap och kunskap

”Det är ju inte allmänbildning direkt” – 10–15-åringars…

Denna rapport är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektet syftar till att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande, och samtidigt stärka ungas… Läs mer

Skapad:

2024-05-20 |

Uppdaterad:

2024-05-20

Knowledge Rocks! – Summary of a youth study…

The study’s overall purpose is to learn more about the way in which young people view science and knowledge, and how their attitudes and opinions evolve. Läs mer

Skapad:

2008-02-15 |

Uppdaterad:

2022-12-07

Kunskap äger – VAs ungdomsstudie i korthet

Det övergripande syftet med VAs ungdomsstudie är att öka kunskapen om ungas syn på vetenskap och kunskap, samt om hur de utvecklar sina attityder och åsikter.… Läs mer

Skapad:

2007-11-13 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Projekt utan effekt? – utvärderingar av N&T-initiativ under…

I denna skrift presenteras en analys av utvärderingar av projekt vars syfte är att stimulera ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Läs mer

Skapad:

2007-11-13 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Galna, virriga och ondsinta? – bilder av forskare…

I denna skrift presenteras resultat och slutsatser av en förstudie om de bilder av forskare som unga möter i medier. Läs mer

Skapad:

2007-11-13 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Unga om kunskap – en djupintervjustudie

I denna skrift presenteras resultat och slutsatser från djupintervjuer med unga om kunskap, forskning och forskare. Läs mer

Skapad:

2007-11-13 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Ungdomars syn på Vetenskap – analys av VA-data…

Denna skrift presenterar analyser av samlade data från intervju- och enkätundersökningar som VA genomfört sedan 2002. Läs mer

Skapad:

2007-11-13 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]