Kategori: Ungdomar

Studier av barn och ungas syn på forskning och vetenskap.

Intresset för STEM minskar med åldern– ny rapport…

Intresset för naturvetenskap och teknik minskar i högstadiet. Kunskaperna ses som viktiga för att ta sig an samhällsutmaningar, men mindre viktiga för vardagen. Det visar… Läs mer

Skapad:

2024-05-20 |

Uppdaterad:

2024-05-20

”Det är ju inte allmänbildning direkt” – 10–15-åringars…

Denna rapport är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektet syftar till att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande, och samtidigt stärka ungas… Läs mer

Skapad:

2024-05-20 |

Uppdaterad:

2024-05-20

Stora skillnader i intresse för naturvetenskaps- och teknikprogrammen…

Andelen gymnasieelever som går naturvetenskaps- och teknikprogrammen varierar stort mellan Sveriges kommuner. Satsningar som kommunerna gör för att öka ungdomars teknikintresse har betydelse. Det visar… Läs mer

Skapad:

2023-02-17 |

Uppdaterad:

2023-02-28

Naturvetenskaps- och teknikprogrammen – för vem och var?

Rapporten ”Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var? En jämförelse mellan kommuner och övertid”, är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektets vision… Läs mer

Skapad:

2023-02-17 |

Uppdaterad:

2023-02-24

Generation Ekvation – så ser barn och unga…

Hur ser barn och ungdomar på kunskap i och utanför skolan? Det handlar Generation Ekvation – En rapport om barn och ungas attityder till skola,… Läs mer

Skapad:

2021-03-16 |

Uppdaterad:

2024-05-20

Elever ritar sig själva som framtida forskare –…

I augusti och september 2017 genomfördes en teckningstävling för skolklasser i hela Sverige på temat ”Rita dig själv som forskare”. I den här rapporten analyseras… Läs mer

Skapad:

2018-09-28 |

Uppdaterad:

2022-10-20

Myself as a researcher – an analysis of…

The European initiative Researchers’ Night in Sweden is coordinated by VA. As part of the 2007 activities a drawing contest ”Draw yourself as a researcher” was… Läs mer

Skapad:

2008-12-10 |

Uppdaterad:

2023-09-25

Knowledge Rocks! – Summary of a youth study…

The study’s overall purpose is to learn more about the way in which young people view science and knowledge, and how their attitudes and opinions evolve. Läs mer

Skapad:

2008-02-15 |

Uppdaterad:

2022-12-07

Kunskap äger – VA-dagen 2007

Det är den 13 november 2007. Snön faller. Då värmer det att slinka in på rockklubben Debaser på Medborgarplatsen i Stockholm och höra det unga bandet Tabasco Stockholm. Läs mer

Skapad:

2007-11-20 |

Uppdaterad:

2022-12-07

Kunskap äger – VAs ungdomsstudie i korthet

Det övergripande syftet med VAs ungdomsstudie är att öka kunskapen om ungas syn på vetenskap och kunskap, samt om hur de utvecklar sina attityder och åsikter.… Läs mer

Skapad:

2007-11-13 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Projekt utan effekt? – utvärderingar av N&T-initiativ under…

I denna skrift presenteras en analys av utvärderingar av projekt vars syfte är att stimulera ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Läs mer

Skapad:

2007-11-13 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Galna, virriga och ondsinta? – bilder av forskare…

I denna skrift presenteras resultat och slutsatser av en förstudie om de bilder av forskare som unga möter i medier. Läs mer

Skapad:

2007-11-13 |

Uppdaterad:

2022-12-19
1 2

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]