Kategori: Övriga publikationer

VAs i andras publikationer

”Det är ju inte allmänbildning direkt” – 10–15-åringars…

Denna rapport är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektet syftar till att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande, och samtidigt stärka ungas… Läs mer

Skapad:

2024-05-20 |

Uppdaterad:

2024-05-20

Översikt av EU-riktlinjer för forskningsdialog och samverkan

Den första tematiska rapporten från EU-kommissionens Mutual Learning Exercise on Public Engagement  (MLE PE) har nu publicerats. Rapporten “Overview of public engagement in research &… Läs mer

Skapad:

2024-04-24 |

Uppdaterad:

2024-05-15

Handbook of Youth Citizen Social Science

Working with Young People and the Local Community for Social Change. This handbook build on the experiences from the YouCount project and represents a unique… Läs mer

Skapad:

2024-02-23 |

Uppdaterad:

2024-06-11

Vägledning för tillgänglig samhällsinformation

Alla har rätt att ta del av information om det som händer i samhället. Vid kriser är det särskilt viktigt att myndigheterna faktiskt når alla.… Läs mer

Skapad:

2023-03-10 |

Uppdaterad:

2023-03-10

Naturvetenskaps- och teknikprogrammen – för vem och var?

Rapporten ”Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var? En jämförelse mellan kommuner och övertid”, är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektets vision… Läs mer

Skapad:

2023-02-17 |

Uppdaterad:

2023-02-24

Forskning på biblioteket? En kunskapsöversikt om medborgarforskning

Under våren 2022 tog Vetenskap & Allmänhet fram en kunskapsöversikt om medborgarforskning. Rapporten utgör nu underlag till Kungliga bibliotekets nyligen publicerade kartläggning om allmänhetens delaktighet… Läs mer

Skapad:

2023-02-11 |

Uppdaterad:

2024-05-06

Forskning för alla – ny rapport

Många svenska aktörer vill att det ska bli lättare att ta del av forskningsbaserad kunskap. Det visar en förstudie som Vetenskap & Allmänhet gjort för… Läs mer

Skapad:

2022-09-28 |

Uppdaterad:

2023-02-17

Forskning ingen valvinnare? – snabba valanalyser från svenska…

Elva dagar efter valet släpps antologin Snabbtänkt, med analyser från 99 forskare vid 25 svenska lärosäten och organisationer. Vetenskap & Allmänhet, VA, medverkar i ett… Läs mer

Skapad:

2022-09-22 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Nya vägar för risk- och kriskommunikation

I spåren av covid-19-pandemin och kriget i Ukraina är det tydligt hur viktigt – och svårt – det kan vara med risk- och kriskommunikation. För… Läs mer

Skapad:

2022-08-29 |

Uppdaterad:

2023-03-28

Guide för att kommunicera i kriser – samarbete…

Kommunikation är A och O för att klara av kriser. Det har blivit väldigt tydligt under covid-19-pandemin när vi alla behövt förändra beteende för att… Läs mer

Skapad:

2021-08-23 |

Uppdaterad:

2022-12-16

Så kan utbildning, forskning och innovation stärka civilsamhället

Civilsamhället behöver spela en större roll framöver. Det menar initiativet Nysta som tagit fram mer än hundra förslag till hur ideell sektor bättre kan bidra… Läs mer

Skapad:

2021-06-21 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Generation Ekvation – så ser barn och unga…

Hur ser barn och ungdomar på kunskap i och utanför skolan? Det handlar Generation Ekvation – En rapport om barn och ungas attityder till skola,… Läs mer

Skapad:

2021-03-16 |

Uppdaterad:

2024-05-20
1 2

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]