”Det är ju inte allmänbildning direkt” – 10–15-åringars syn på naturvetenskap och teknik

Skapad:

2024-05-20

Senast uppdaterad:

2024-05-20

Denna rapport är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektet syftar till att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande, och samtidigt stärka ungas förmåga att värdera information och fatta vetenskapligt grundade beslut. Rapporten är författad i samarbete med Vetenskap & Allmänhet.

Rapporten presenterar yngre ungdomars syn på naturvetenskap och teknik, dels som skolämnen i relation till deras egen vardag och framtidsutsikter, dels som fenomen i sig själva. Resultaten visar ett med åldern sjunkande intresse för STEM-ämnen (Science, Technology, Engineering, Mathematics), både vad gäller fritidsintressen och hur intressanta de tycker ämnena är. Detta är inte förvånande men i flera avseenden oroande. Det är också anmärkningsvärt hur unga ser på sin bristande förmåga och intresse för att arbeta med naturvetenskap och teknik.

”Det är ju inte allmänbildning direkt” – 10–15-åringars syn på naturvetenskap och teknik


Författare: Gustav Bohlin och Erik Falk, Vetenskap & Allmänhet och Caroline Ingvarsson, IVA

Publicerad: Maj 2024

Antal sidor: 54

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *