ARCS

Medborgarforskning för alla

ARCS

Medborgarforskning – citizen science – handlar om att forskare och ”vanligt folk” hjälps åt att undersöka saker vetenskapligt. Under åren 2018–2021 deltog VA i projektet ARCS som utvecklade webbportalen medborgarforskning.se för alla som vill vara med och forska.

På webbportalen medborgarforskning.se kan alla som är intresserade hitta befintliga projekt att delta i, starta nya projekt och utbyta råd och erfarenheter med varandra. Projektet som utvecklade portalen gick under namnet ARCS och var ett samarbete mellan Göteborgs universitet,Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)Umeå universitet och VA.

Portalen lanserades den 8 december 2021, i samband med konferensen Medborgarforskning i Sverige – praktik och potential, på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Framsteg på bred front

Forskare och frivilliga har i flera hundra år hjälpts åt att forska. Oftast är det forskare som tagit hjälp av allmänheten för att samla in eller granska stora datamängder. Ett exempel är ForskarFredags årliga massexperiment som VA har samordnat sedan 2009. Här har tusentals skolelever hjälpt till med riktig forskning om allt från lövträd och anslagstavlor till digital källkritik. En annan form av medborgarforskning är när medborgare använder vetenskapliga metoder för att göra sina röster hörda, till exempel genom att mäta vatten- eller luftföroreningar

Medborgarforskning leder alltså inte bara till framsteg för forskningen, det påverkar även deltagarnas kunskaper och relation till vetenskap.

Om projektet ARCS

ARCS står för “ARenas for Cooperation through citizen Science”. Syftet med projektet var att hjälpa svenska universitet och högskolor att använda medborgarforskning för att samverka med samhället. Projektet finansierades av VinnovaGöteborgs universitet,Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

För mer information, gå in på www.medborgarforskning.se.

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Lotta W Tomasson

Tel 0707289720

[email protected]