Ny portal om medborgarforskning invigdes med konferens

Skapad:

2021-12-10

Senast uppdaterad:

2023-12-07

Den 8 december arrangerade Vetenskap & Allmänhet konferensen “Medborgarforskning i Sverige – praktik och potential”. Konferensen var en avslutning på projektet ARCS – och startskottet för portalen medborgarforskning.se.

Vad är medborgarforskning? Vad händer i Sverige och vad kan göras för att stärka utvecklingen? Det var frågorna som stod i centrum när ett 30-tal personer samlades på Naturhistoriska riksmuseet. Konferensen följdes även av en större digital publik.

Dagen inleddes av Lisa Månsson, överintendent på Naturhistoriska riksmuseet, som berättade om museets forskning och medborgarforskningsarbete. 

Dick Kasperowski, professor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet och projektledare för projektet ARCS (Arenas for cooperation through citizen science), talade om medborgarforskningens potential som forskningsmetod och verktyg för ökat deltagande och samverkan. Deltagarna fick lära sig mer om medborgarforskningens historia och utveckling i Sverige och den starka utvecklingen internationellt. Han berättade även om projektet ARCS och portalen medborgarforskning.se.

“Det är ingen som vet vilken medborgarforskning som bedrivs i Sverige, det var en av utgångspunkterna när vi startade portalen.” Dick Kasperowski, Göteborgs universitet.

Inkludering och aktivism i medborgarforskning

Två parallella sessioner fördjupade samtalet:

I workshopen ”Medborgarforskning och inkludering” med Dick Kasperowski diskuterades frågor som ”Hur skapar vi ett mer jämlikt deltagande i medborgarforskning?” och ”Kan vi acceptera att medborgarforskning inte strävar efter ett jämlikt deltagande?” Workshopen leddes av av Maria Hagardt, Vetenskap & Allmänhet.

Workshopen ”Aktivism i medborgarforskning” med Niclas Hagen, forskare i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, fokuserade på medborgarforskning som verktyg eller strategi för att åstadkomma social och politisk förändring. Samtalet leddes av Lena Söderström, Vetenskap & Allmänhet.

Växande europeiskt nätverk

Silke Voigt-Heucke, chef för medborgarforskningsenheten vid Naturhistoriska museet i Berlin, talade också. Presentationen handlade om det växande europeiska och internationella nätverket runt medborgarforskning och den nyligen lanserade europeiska portalen EU-Citizen.Science

Medborgarforskning som forskningsmetod

René van der Wal, professor i medborgarforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), berättade om hur man kan bedriva forskning med hjälp av medborgarforskningsmetoder, och om vilka risker och möjligheter de kan innebära. 

“If one thing is clear from today, it is that citizen science is booming!”
René van der Wal, SLU

Framtiden för svensk medborgarforskning

Dagen avslutades med ett panelsamtal om hur vi utveckla svensk medborgarforskning? med Karin Grönvall, riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, Johan Nilsson, miljöanalytiker, SLU Artdatabanken, Monica Persson, forskningsansvarig, Reumatikerförbundet, Ingrid Petersson, generaldirektör, forskningsrådet Formas och Dick Kasperowski, professor i vetenskapsteori, Göteborgs universitet. Moderator för konferensen var Martin Bergman, utredare VA.

Registrera ditt projekt på medborgarforskning.se

I samband med konferensen lanserades Medborgarforskning.se, ett kunskapsnav och en knutpunkt för alla som är intresserade av medborgarforskning i Sverige. Nu uppmanas alla initiativtagare till medborgarforskningsprojekt i Sverige att registrera sina projekt i portalen. I nästa steg kommer portalen att marknadsföras brett för att bjuda in medborgarforskare. 

Portalen är utvecklad i projektet ARCS (Arenas for cooperation through citizen science) av Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Vetenskap & Allmänhet. Medborgarforskning.se är nära knuten till den europeiska motsvarigheten EU-Citizen.Science

ARCS logo

Vetenskap & Allmänhet riktar ett stort tack till Naturhistoriska riksmuseet, och till alla medverkande och deltagare!

Hela konferensen går att se i efterhand på Vetenskap & Allmänhets YouTube-kanal.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *