Hallå där Gustav Bohlin …projektledare för VAs nya kurser i forskningskommunikation för forskare.

Skapad:

2022-03-31

Senast uppdaterad:

2024-04-29

Under hösten 2022 kommer VA genomföra tre pilotkurser i forskningskommunikation för forskare. Kurserna vänder sig till disputerade forskare som är verksamma vid svenska lärosäten och kommer att ges på svenska.

Varför behövs det kurser i forskningskommunikation?

– Kommunikation mellan forskare och det omgivande samhället är en förutsättning för att forskningen ska komma till användning och nytta och för att forskare ska få del av behov och intryck utifrån. Vi vet från vår tidigare studie om forskares syn på kommunikation att nästan alla forskare är positiva till att kommunicera med andra delar av samhället, men att många forskare saknar stöd och utbildning i att kommunicera med omvärlden. En majoritet av landets forskare har varken gått, eller getts möjlighet att gå, en kurs i kommunikation, säger Gustav Bohlin, utredare och projektledare på Vetenskap & Allmänhet.

Vilka vänder sig kurserna till?

– I det här pilotprojektet vänder vi oss till disputerade forskare vid svenska lärosäten. En digital kurs kommer att vara sökbar för forskare vid alla högskolor och universitet som är medlemmar i VA. Därutöver kommer vi göra en fysisk kurs i samarbete med Örebro universitet och en hybrid kurs tillsammans med Sveriges Unga Akademi.

Vad handlar kurserna om?

– Kurserna kommer utgå ifrån den forskning som finns inom forskningskommunikation, men behovet av kunskap och förutsättningarna för att kommunicera varierar mycket bland olika forskare. Innehållet i kurserna kommer därför också anpassas utifrån de behov och önskemål som finns bland deltagarna. 

Hur anmäler man sig?

– Man kan inte anmäla sig än men håll utkik efter mer information på vår webb och i våra digitala kanaler eller anmäl ditt intresse här.

Kurserna är ett pilotprojekt som genomförs med stöd från Stiftelsen Natur & Kultur.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *