Kategori: Påverkans- & utvecklingsprojekt

Vi vill påverka för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare

En kunskapskiosk blir till – Ung SciShop:s resa

År 2019 deltog Kerstin Jakobsson från den ideella föreningen ARNA, Art and Nature, i en workshop om Kunskapskiosker ledd av Vetenskap & Allmänhet som en… Läs mer

Skapad:

2024-06-19 |

Uppdaterad:

2024-06-19

What is ERA to you?

WIDERA National Contact Points for Horizon Europe learned more about ERA and public engagement in the EU. Läs mer

Skapad:

2024-06-18 |

Uppdaterad:

2024-06-18

From inspiration to innovation – the journey of…

In 2019 Kerstin Jakobsson from the non-profit association ARNA, Art and Nature, participated in a workshop on Science Shops run by Public & Science as… Läs mer

Skapad:

2024-06-18 |

Uppdaterad:

2024-06-19

Join the new INSPIRING ERA Community and help…

INSPIRING ERA is a new project funded by the European Commission designed to support the implementation of the European Research Area Policy Agenda. Läs mer

Skapad:

2024-04-30 |

Uppdaterad:

2024-05-06

Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare ny i styrelsen för…

Den brittiska organisationen Sense about Science arbetar för att öka insikten om vetenskaplig metod och evidens bland politiker och allmänhet. Sedan årsskiftet är Vetenskap &… Läs mer

Skapad:

2024-04-29 |

Uppdaterad:

2024-05-03

Skrivelse inför EU:s nästa ramprogram för forskning och…

Inför förberedelsearbetet med EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation har Sveriges regering efterfrågat synpunkter från nationella aktörer. Vetenskap & Allmänhet var en av organisationerna… Läs mer

Skapad:

2024-04-29 |

Uppdaterad:

2024-04-29

Vetenskap & Allmänhet hjälper till att utveckla riktlinjer…

Vetenskap & Allmänhet medverkar som nationell expert i EU-kommissionens nya Mutual Learning Exercise (MLE) Public Engagement, som fokuserar på forskningssamverkan med det omgivande samhälle. MLE… Läs mer

Skapad:

2024-03-12 |

Uppdaterad:

2024-03-14

Ny handbok för samverkan mellan lärosäten och det…

”Academic Civic Commitment through Public Engagement in the Third Mission” är en handbok för att utveckla lärosätens samverkan med det omgivande samhället. Handboken har tagits… Läs mer

Skapad:

2024-03-12 |

Uppdaterad:

2024-03-27

Konferens diskuterade framtida prioriteringar för jämställdhet i EU

För att fira International Day of Women and Girls in Science arrangerades konferensen ERA of Inclusive Gender Equality i Bryssel den 13 februari 2024 av… Läs mer

Skapad:

2024-03-08 |

Uppdaterad:

2024-04-04

YouCount wraps up with co-created handbook

Ten case studies, nine countries, three years, and a wealth of lessons learned. The citizen science project YouCount draws to an end with a collective… Läs mer

Skapad:

2024-02-29 |

Uppdaterad:

2024-06-11

YouCount knöt ihop säcken med samskapad handbok

Tio fallstudier, nio länder, tre år och mängder av lärdomar. Medborgarforskningsprojektet YouCount avslutas med en kollektiv känsla av att ha utforskat ny samskapande terräng och… Läs mer

Skapad:

2024-02-23 |

Uppdaterad:

2024-03-05

Handbook of Youth Citizen Social Science

Working with Young People and the Local Community for Social Change. This handbook build on the experiences from the YouCount project and represents a unique… Läs mer

Skapad:

2024-02-23 |

Uppdaterad:

2024-06-11
1 2 3 28 29 30

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]