March for Science – Hur vet du det?

Ge vetenskaplig kunskap mer utrymme i samhällsdebatten

Politiker som lutar sig mot vetenskap skapar bättre politiska förslag. Genom att fråga Hur vet du det? vill vi ge vetenskaplig kunskap mer utrymme i samhällsdebatten och få politiker och beslutsfattare att tydligare visa vad deras förslag och ståndpunkter baseras på. Initiativet har sin utgångspunkt i den globala rörelsen March for Science.

Lördagen den 22 april 2017 anordnades manifestationer för vetenskap för första gången i mer än 600 städer runt om i världen under parollen March for Science. I Sverige var det aktiviteter i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå.

Initiativet kom från USA där forskare och allmänhet ville stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängterades att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

Manifestationerna i Sverige anordnades 2017 av många organisationer och frivilliga privatpersoner. Kommunikationen samordnades av VA som också koordinerade March for Science Stockholm. Ett 80-tal svenska organisationer stod bakom aktiviteterna.

2018 anordnades på nytt manifestationer, nu den 14 april, på mer än 200 platser globalt och i Sverige i Luleå, Lund och Stockholm. För mer information: marchforscience.se
Manifestationerna i Sverige innebar också startpunkten för en kampanj kallad Hur vet du det? som samordnas av Vetenskap & Allmänhet.

Initiativet stöds av ett 80-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland dessa fackförbund, forskningsfinansiärer, föreningar, företag, myndigheter, universitet och högskolor.

Med frågan Hur vet du det? kan vi tillsammans ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan.

Målet med kampanjen är att vetenskap ska få ta mer plats när politiska förslag diskuteras. Våga fråga #hurvetdudet, för en smartare valrörelse! För mer information: hurvetdudet.nu

Kampanjen avslutades på valdagen den 9 september 2018.

Senaste om March for Science

Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare ny i styrelsen för Sense about Science

Den brittiska organisationen Sense about Science arbetar för att öka insikten om vetenskaplig metod och evidens bland politiker och allmänhet. Sedan årsskiftet är Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare en av två… Läs mer

Skapad:

2024-04-29 |

Uppdaterad:

2024-05-03 |

Kategorier:

March for Science, Nyheter

Invasion, pandemi och en värld i kris – LÅT OSS STÄRKA FORSKNING OCH DEMOKRATI!

Otryggt, otäckt, ofattbart. Efter två år av pandemi har världen som vi känner den vridits om på nytt. Vi är alla berörda och betryckta av Rysslands krig mot Ukraina. Men… Läs mer

Skapad:

2022-03-07 |

Uppdaterad:

2023-09-13 |

Kategorier:

March for Science, VA-bloggen

Vårens viktigaste fråga: #Hurvetdudet?

Forskare och experter som ifrågasätts och misstänkliggörs. Anonyma konton och fejkade nyheter i våra flöden. Tyvärr får vi nog räkna med att faktaförvrängande krafter mobiliserar inför Europaparlamentsvalet i vår. Därför… Läs mer

Skapad:

2019-04-29 |

Uppdaterad:

2023-09-13 |

Kategorier:

March for Science, VA-bloggen

”Bridging the Gaps” på ForteTalks 2019

Hur överbygger vi klyftan mellan forskning, media och politik? Vilken användning har vi av forskning på migrations- och integrationsområdet inom politik och offentlig debatt? Många har identifierat ett glapp mellan den… Läs mer

Skapad:

2019-04-29 |

Uppdaterad:

2023-09-13 |

Kategorier:

March for Science, Nyheter, Referat
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lotta W Tomasson

Tel 0707289720

[email protected]