GÄSTKRÖNIKA: Media Forskning = Sant

Skapad:

2017-11-30

Senast uppdaterad:

2023-05-09

Här kommer en tidig julklapp till alla forskare! Nu finns en digital handbok på Vetenskap & Allmänhet,VA:s webbplats där du som forskare kan lära dig mer om hur du når ut med din forskning i media.

Anna Maria Fleetwood på seminariet Så når du ut i media! – för forskare på Malmö högskola 2016.

STIMULERANDE, SKRÄMMANDE, SAMHÄLLSNYTTIGT OCH STRATEGISKT
Möt media – samlad kunskap från seminarieserien 2013 – 2016

Här får du tips och råd om:

  • hur du når ut i samhällsdebatten,
  • varför du ska medverka i media,
  • hur din forskning blir en nyhet,
  • vad ska du tänka på när media hör av sig.

Innehållet är hämtat från en serie seminarier där forskare, journalister och kommunikatörer delat med sig av erfarenheter och tips till en forskarpublik. Seminarierna arrangerades under 2013–2016 av VA tillsammans med forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova, i samarbete med lärosäten runtom i Sverige. Syftet har varit att skapa både möten och förståelse mellan journalisten, forskaren och kommunikatören. Hur ser en journalists vardag ut, vad rör sig i huvudet på en forskare, vad ska man tänka på i sina kontakter med media?

För dig som är mindre van att möta media och vill få bättre koll på vad du ska tänka på, är detta är en guldgruva av goda exempel.

En viktig del av seminarierna har även varit att förmedla hur lärosätenas kommunikationsavdelningar kan ge stöd och råd inför kontakter med media. Genom att vi nu har paketerat materialet hoppas vi att fler ska kunna ta del av de många goda råd som kommit fram. För dig som är mindre van att möta media och vill få bättre koll på vad du ska tänka på, är detta är en guldgruva av goda exempel.

Efterfrågan i samhället på ny forskningsbaserad kunskap är stor och det är via media de flesta människor tar del av forskning och ny kunskap. När nya rön uppmärksammas är det viktigt att de kommuniceras och sprids korrekt. För forskare handlar det om att kunna förklara resultaten och hur forskning går till, liksom varför den behövs. Men det är också forskarna som är experterna, om inte de gör sin röst hörd i mediebruset kommer någon annan att inta den platsen.

Det har varit kul att se att så många forskare jobbar aktivt med mediekontakter. Under seminarierna har de frikostigt delat med sig av sina erfarenheter och berättat om varför de har kontakt med journalister, vilket mervärde det gett dem personligen och hur en aktiv medienärvaro berikat dem som forskare men även det egna forskningsfältet.

Vad som överraskat mig och säkert även flera av forskarna, är journalisternas genuina intresse för forskning och forskare.

Journalister från olika områden har deltagit i seminarierna – från lokalpress, dagstidningar, Vetenskapsradion till SVTs vetenskapsredaktion. I ett av avsnitten på VA:s webb kan du till exempel få tips av DN:s debattredaktion på hur man skriver en bra debattartikel. Vad som överraskat mig och säkert även flera av forskarna, är journalisternas genuina intresse för forskning och forskare. Många säger gång på gång – hör av er, vi vill veta mer om vad ni gör!

Att kommunicera med det omgivande samhället ingår i forskarens uppgift. För forskningsråden och VA har detta varit ett sätt att inspirera och stödja er i detta arbete.  Jag ser fram emot att höra och se mer av er och er forskning i olika kanaler!

/Anna Maria Fleetwood

senior rådgivare Externa Relationer, Vetenskapsrådet.

*Seminarierna har inspirerats av Introduction to the News Media som Science Media Centre i London regelbundet inbjuder forskare till.

Anna Maria Fleetwood har varit involverad i utvecklingen av Vetenskapsrådets strategiska inriktning för forskningskommunikation och har ansvarat för att utveckla och samordna myndighetens forskningskommunikation. 2017 blev Anna Maria utsedd av regeringen till Sveriges expert för Science with and for Society (SwafS) inom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Hon är utbildad konsthistoriker. Hon har skrivit för svenska och internationella tidskrifter och arbetat som föreläsare, främst på Moderna Museet.

Läs mer om VAs medlemsorganisation Vetenskapsrådet här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *