2WAYS

EU-projektet 2WAYS (2009-2010) syftade till att utveckla och testa nya interaktiva former för att sprida kunskap om europeisk forskning inom “life science”. VA medverkade tillsammans med vetenskapsfestivaler, science centres, universitet och forskare i 17 länder.

 I samband med ForskarFredag i Stockholm 2010 utvecklades och framfördes en vetenskapsteater om astma och allergier. Under föreställningen togs publiken med på en resa mellan improvisationsteater och forskningsresultat, fakta och dramatik. Pjäsen utarbetades i samarbete med Stockholms improvisationsteater, forskare från Karolinska Institutet och Lower Silesian Science Festival i Wroclaw, Polen.

Inom projektet anordnades också ett vetenskapsparlament för ungdomar. Där diskuterades bland annat användning av stamceller från embryon, genetiska tester och skräddarsydd medicin. Parlamentet var ett samarbete mellan VA, 2WAYS, Europeiska ungdomsparlamentet, EU-kommissionen och några gymnasieskolor i Stockholm och ägde rum den 23-24 september 2010. Gymnasieeleverna Louise Axelsson och Richard Stenlander valdes ut att representera Sverige vid det stora European Youth Science Parliament i Bryssel där studenter från 29 länder deltog.

Det europeiska parlamentet och en finalfestival där alla de nya aktiviteterna framfördes ägde rum i Bryssel i månadsskiftet november-december 2010. Projektet resulterade också i en så kallad ”kokbok” som ni kan ladda ner här (pdf – 11,6 MB).

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]