VA bidrar till att Europa 2021-strategin genomförs

Skapad:

2021-04-30

Senast uppdaterad:

2023-06-15

VA-barometern, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och medborgarforskning. Det är exempel på verksamheter som kan bidra till tillväxt och sysselsättning i EU. Vetenskap & Allmänhet lyfter fram dem i ett bidrag till regeringens nationella reformprogram för Europa 2021.

Den 12 mars 2021 deltog VA och andra ideella organisationer i regeringens sakråd om det nationella genomförandet av den europeiska terminen. VA lämnade sedan in ett bidrag om hur föreningens verksamhet bidrar till det nationella arbetet.

Bidraget ingår som en bilaga till det nationella reformprogrammet som regeringen i april 2021 överlämnade till EU-kommissionen. I reformprogrammet redovisar regeringen åtgärder i relation till de ekonomiska utmaningarna för svensk ekonomi.

Medlemsstaterna ska i april varje år lämna nationella reformprogram till EU-kommissionen som beskriver hur prioriteringarna för den europeiska planeringsterminen (ramverket för ekonomisk-politisk samordning inom EU) genomförs.

I VAs bidrag lyfter föreningen särskilt fram några egna projekt: VA-barometern, som årligen mäter allmänhetens attityder till forskning, vetenskapsfestivalen ForskarFredag som i 16 år stimulerat svenskars intresse för forskning, och årliga massexperiment där människor inbjuds att medverka i forskningsprojekt. 

Läs mer i Sveriges nationella reformprogram för 2021.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projekt


https://twitter.com/vetenskapoallm

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *