Kategori: Projekt

Artiklar om vår verksamhet

Arena för forskning och demokrati 2024

Klimatomställning, hat och hot mot forskare och universitetens roll i en polariserad värld. Det var några av frågorna som diskuterades på Vetenskap & Allmänhets arena… Läs mer

Skapad:

2024-07-05 |

Uppdaterad:

2024-07-05

En kunskapskiosk blir till – Ung SciShop:s resa

År 2019 deltog Kerstin Jakobsson från den ideella föreningen ARNA, Art and Nature, i en workshop om Kunskapskiosker ledd av Vetenskap & Allmänhet som en… Läs mer

Skapad:

2024-06-19 |

Uppdaterad:

2024-06-19

Apply for Researchers’ Grand Prix Digital and gain…

How good are you at explaining your research? Applications are open for Researchers’ Grand Prix Digital, an online heat that is open to researchers based… Läs mer

Skapad:

2024-06-19 |

Uppdaterad:

2024-06-19

What is ERA to you?

WIDERA National Contact Points for Horizon Europe learned more about ERA and public engagement in the EU. Läs mer

Skapad:

2024-06-18 |

Uppdaterad:

2024-06-18

From inspiration to innovation – the journey of…

In 2019 Kerstin Jakobsson from the non-profit association ARNA, Art and Nature, participated in a workshop on Science Shops run by Public & Science as… Läs mer

Skapad:

2024-06-18 |

Uppdaterad:

2024-06-19

What teaching materials on soil health are needed?…

Healthy soils provide us with many essential ecosystem services. The soil purifies and absorbs water, reducing the risks of floods and droughts. It also produces… Läs mer

Skapad:

2024-06-18 |

Uppdaterad:

2024-06-20

Stadigt förtroende för forskning i olika områden

Förtroendet för olika forskningsområden ökar något sedan 2020. Det är få som har litet förtroende för något forskningsområde, men många saknar fortfarande uppfattning om sitt… Läs mer

Skapad:

2024-06-14 |

Uppdaterad:

2024-06-14

”Sök – och släpp allt du kan om…

I Forskar Grand Prix gäller det att presentera sin forskning så lätt, lärorikt och engagerande som möjligt för att säkra både publikens och juryns röster.… Läs mer

Skapad:

2024-05-27 |

Uppdaterad:

2024-06-10

Intresset för STEM minskar med åldern– ny rapport…

Intresset för naturvetenskap och teknik minskar i högstadiet. Kunskaperna ses som viktiga för att ta sig an samhällsutmaningar, men mindre viktiga för vardagen. Det visar… Läs mer

Skapad:

2024-05-20 |

Uppdaterad:

2024-05-20

”Det är ju inte allmänbildning direkt” – 10–15-åringars…

Denna rapport är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektet syftar till att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande, och samtidigt stärka ungas… Läs mer

Skapad:

2024-05-20 |

Uppdaterad:

2024-05-20

Forskningens frihet i fokus i Almedalen

Akademisk frihet, AI-utvecklingens påverkan på forskning och vetenskap och den kommande STEM-strategin är några av ämnena som kommer diskuteras på Vetenskap & Allmänhets arena för… Läs mer

Skapad:

2024-05-17 |

Uppdaterad:

2024-06-14

“För mig finns det inget som är så…

Christina Berneheim, konsult inom regenerativt jordbruk på Svensk Kolinlagring och medlem av den svenska referensgruppen för LOESS, berättar om sitt intresse för jordhälsa och varför hon… Läs mer

Skapad:

2024-05-14 |

Uppdaterad:

2024-05-14
1 2 3 90 91 92

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]