Plastexperimentet 2022 – delrapport

VA-rapport 2023:3

Skapad:

2023-04-04

Senast uppdaterad:

2024-04-08

Plast i naturen är ett av dagens stora globala miljöproblem. Under 2022 och 2023 hjälper allmänheten över hela Sverige forskare i medborgarforskningsprojektet Plastexperimentet att kartlägga plastskräp i vår natur. Detta är en delrapport med resultat efter projektets första år.

Datainsamlingen 2022 involverade 177 godkända mätningar från deltagarna, 33 158 individuella plastobjekt registrerade med en totalvikt över 200 kilogram. Totala genomsökta ytan var 454 200 kvadratmeter.

Några resultat:

 • Badplats/strand var den naturtyp som registrerade högst medelvärden både var gäller totalt antal och vikt av plastskräp per kvadratmeter.
 • De vanligaste kategorierna av plastskräp var:
  • 25 % Cigarettfimpar
  • 13 % Mjuka plastförpackningar
  • 10 % Plastpåsar
  • 52% Övriga plastkategorier

En följeforskning om ungas attityder och motiv till nedskräpning gjordes också under 135 barn och ungdomar som deltagit svarade på en enkät som visar att viljan att inte skräpa ned i framtiden förstärks av två saker:

 • Känslan att man inte bör skräpa ned
 • Åsikten att det är viktigt att inte skräpa ned

Läs mer på www.plastexperimentet.se

VA-rapport 2023:3


Författare: Bethanie Carney Almroth, Emil Larsson och Magnus Bergquist på Göteborgs universitet.

Redigering & grafisk form: Håll Sverige Rent och Lotta Waesterberg Tomasson, VA

Publicerad: April 2023

Antal sidor: 25

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *