VA-barometern 2018/19

Skapad:

2018-12-12

Senast uppdaterad:

2022-12-19

En stor majoritet av svenska folket har förtroende för forskning och forskare. Därtill anser de flesta svenskar att vetenskapen har gjort livet bättre för vanliga människor. Det är några av resultaten från årets VA-barometer.

Detta är några fler av resultaten:

  • Fortsatt stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor.
  • Inte lika positiv syn på den tekniska utvecklingen som tidigare.
  • Förtroendet för forskning ökar.
  • Forskningsfrågor hade liten betydelse för vilket parti man röstade på vid riksdagsvalet.
  • Starkt stöd för att involvera allmänheten i forskning.

VA-barometern görs årligen sedan 2002 genom cirka 1 000 telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval representativt för den svenska allmänheten, 16−74 år. I år deltog 1 052 personer i undersökningen.

Sedan 2012 görs intervjuerna av Exquiro Market Research. En referensgrupp med experter på enkätmetoder hjälper till att utveckla frågorna. Årets intervjuer gjordes mellan den 10 och 30 september 2018.

Mätningen är den sjuttonde sedan Vetenskap & Allmänhet, VA, bildades 2002.

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.

VA-rapport 2018:6


Författare: Martin Bergman, Gustav Bohlin utredare på Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: December 2018

Antal sidor: 32

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *