Filmklipp förklarar forskning

Skapad:

2016-09-15

Senast uppdaterad:

2023-02-24

Vad är vetenskap? Det är titeln på Vetenskap & Allmänhets projekt som med filmklipp vill berätta för barn och unga om vad forskning egentligen är.


– För oss är det här väldigt angeläget. Att barn och unga vet vad vetenskap innebär är avgörande för att de ska bli medvetna och kritiskt tänkande medborgare, säger Leif Busk, Vetenskaplig expert på Livsmedelsverket, som har deltagit i samarbetet kring pilotfilmen.

Vetenskap och teknik påverkar en allt större del av vår vardag. Vi behöver alla en baskunskap om vad vetenskap är för att kunna förstå forskningsrelaterade frågor och vetenskapliga argument. Det kan handla om att förhålla sig till nyheter och att kunna ta välgrundade beslut, till exempel i frågor om hälsa och miljö.

Syftet med projektet Vad är vetenskap är att öka allmänhetens, särskilt ungas, vetenskapliga förståelse och förmåga genom en serie korta filmklipp.

Vetenskapligt torn

Projektet vill stimulera barns och ungdomars förmåga att värdera information om forskning och vetenskap. Visionen är att bidra till att unga har de färdigheter som behövs för att utforska, förstå och förändra sin omvärld.

Pilotfilmen berättar om vetenskap som ett torn, där nya byggstenar ställs på gamla, och där vetenskaplig kunskap behöver prövas och undersökas för att ge en stabil konstruktion.

– Filmklippen ska bidra till en intuitiv förståelse för vetenskap och forskning. Det ska vara lättsamt och enkelt att förstå, utan att för den skull göra avkall på vetenskaplig förankring. Smart, skärpt, skoj är våra ledord, säger Fredrik Brounéus, projektledare på Vetenskap & Allmänhet.

Diskussionsunderlag för lärare

Arbetet fortgår nu med att knyta fler samarbetspartners till projektet och att ta fram fler filmer, till exempel om vetenskapens historia, hur man blir forskare, olika vetenskapsområden och olika typer av studier, forskningsfinansiering, statistik och hur publiceringsprocessen går till. Tanken är att lärare även ska kunna använda klippen som diskussionsunderlag i sin undervisning.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Filmklipp förklarar forskning

Hej

Jättebra film men just för barn och elever skulle forskning kring lärande vara bra att ha med som ett av de generella exemplen också.
+ att det var mycket mustacher 🙂

Vänliga hälsningar Lena Adamson
Skolforskningsinstitutet

Tack för dina kommentarer på vår pilotfilm Lena! Bland de planerade filmklippen finns ett som syftar just till att berätta om olika vetenskapsområden – här ingår definitivt forskning om lärande. Angående mustaschen så har vi försökt att få till en jämn balans mellan kvinnor och män, men det kanske ändå blev en mustasch för mycket! ;D

Hej

Jättebra film men just för barn och elever skulle forskning kring lärande vara bra att ha med som ett av de generella exemplen också.
+ att det var mycket mustacher 🙂

Vänliga hälsningar Lena Adamson
Skolforskningsinstitutet

Tack för dina kommentarer på vår pilotfilm Lena! Bland de planerade filmklippen finns ett som syftar just till att berätta om olika vetenskapsområden – här ingår definitivt forskning om lärande. Angående mustaschen så har vi försökt att få till en jämn balans mellan kvinnor och män, men det kanske ändå blev en mustasch för mycket! ;D

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *