Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2015

Skapad:

2016-06-29

Senast uppdaterad:

2022-12-20

Varje år sedan 2002 undersöker VA i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet svenska folkets syn på vetenskap och forskning. Sedan 2011 medverkar också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet i projektet.

Hösten 2016 sändes 3 400 enkäter ut per post till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen. Resultaten presenteras i rapporten Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2015, VA-rapport 2016:2. Analysen har gjorts av Martin Bergman, projektledare på Vetenskap & Allmänhet.

Undersökningen har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Högupplösta figurer i pdf-format

Förtroendet för universitet och högskolor (Figur 1)
Förtroendet för forskning inom olika områden 2002–2015 (Figur 7)

VA-rapport 2016:2


Författare: Martin Bergman

Publicerad: juni 2016

Antal sidor: 40

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *