Synpunkter på den nationella organisationen för Horisont 2020

Skapad:

2013-09-12

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhet, VA, har inbjudits att ge synpunkter till regeringen på förslaget till nationell organisation kring Horisont 2020.

synpunkterHorison

Övergripande välkomnar VA att Science with and for society efter EU-parlamentets initiativ har inkluderats i programmet och att slutanvändarna ska inkluderas mer i EU-finansierade projekt. I skrivelsen lyfter vi emellertid att förslaget på nationell organisation tydligare måste beskriva hur allmänhet och slutanvändare ska kunna inkluderas. Vi poängterar även bland annat vikten av att civilsamhället inkluderas som aktör och påpekar att konkreta strukturer för detta saknas i förslaget.

Ladda ner pdf här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *