Politiker frågar forskare – dialog för en evidensbaserad klimat och miljöpolitik

Tid

27 juni 2024, kl. 10:30–12:00

Plats

Joda Bar
Skeppsbron 24, Visby
Lägg till i kalender: iCal

Kategori

Evidensbaserad klimatpolitik lyfts ofta fram som eftersträvansvärt. Men hur kan vi hjälpa politiker att förstå vetenskaplig metod och våga ställa frågor, samtidigt som forskare förstår och förhåller sig till politiska beslutsprocesser? Välkommen till ett seminarium där politiker får ställa frågorna, och forskarna får svara.

Politiken ska utforma lösningar på komplexa samhällsproblem. Evidensbaserad politik lyfts ofta fram som eftersträvansvärt. Samtidigt vet vi att politiker också styrs av ideologi, värderingar och rådande samhällsopinion. För att politiken ska bli evidensbaserad behöver politiker bli bättre på att förstå vetenskaplig metod och våga ställa frågor, samtidigt som forskare måste bli bättre på att förstå och förhålla sig till politiska beslutsprocesser. Både politiker och forskare behöver vara transparenta vad gäller trade-offs och osäkerhetsfaktorer som kan inverka på beslutsfattande.

För att uppmuntra till dialog bjuder Vetenskap & Allmänhet in till samtal mellan tre forskare och tre politiker kring aktuella frågor inom miljö-, klimat- och energiområdet. Under samtalen får politikern ställa frågor till forskaren och forskaren öva sig i att presentera sin forskning på ett policyrelevant sätt.

Samtalet anordnas inom ramen för Vetenskap & Allmänhets Arena för forskning och demokrati och modereras av föreningens generalsekreterare Ulrika Björkstén. Seminariet avslutas frågestund och reflektioner från båda sidorna om hur ”det goda samtalet” kan föras för att underlätta en mer evidensbaserad politik.

Ämnen och medverkande

Hur tillgodoser vi samhällets behov av metaller och mineraler och de mål och intressekonflikter som där uppstår inom ramen för den gröna omställningen?

  • Pär Weihed, Professor, Malmgeologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå Tekniska Universitet
  • Elin Söderberg, Klimatpolitisk talesperson (MP)

Hur kan vätgasen möjliggöra tunga gröna transporter till sjöss och på land och vilka utmaningar behöver lösas längs vägen?

  • Björn Samuelsson, forskare i kvalitetsteknik, Uppsala universitet
  • Johanna Rantsi Riksdagsledamot (M) Ledamot trafikutskottet med ansvar för båt- och sjöfartspolitik

Vilka styrmedel finns att tillgå för att skapa acceptans för klimatåtgärder och klara klimatmålen?

  • Mikael Karlsson, Universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper Naturresurser och Hållbar utveckling Klimatledarskap , Uppsala universitet
  • Helena Gellerman, klimatpolitisk talesperson (L) 

Till programpunkten i Almdalskalendariet.


Här kan du läsa mer om vad som händer på Vetenskap & Allmänhets arena för forskning och demokrati i Almedalen 2024!

Kontakt

David Borgström

Tel 070 740 18 56

[email protected]

Maria Jacobson

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *