Hur rustar vi forskare för meningsfull dialog med omvärlden?

Tid

26 juni 2024, kl. 17:20–18:00

Plats

Joda Bar
Skeppsbron 24, Visby
Lägg till i kalender: iCal

Kategori

För att forskningsbaserad kunskap ska komma samhället till del ställs nya och större krav på forskare att delta i dialog med omvärlden. Hur rustade är forskare för denna uppgift och hur vi kan stödja dem? Det diskuteras på detta Almedalsseminarium.

Bild från förra årets Arena för forskaning och demokrati där vi framtidsspanade med forskarna Fredrik Bondestam, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, och Jan “Gulan” Gulliksen, vicerektor för digitalisering och professor i människa-datorinteraktion vid Kungliga tekniska högskolan, KTH om AI, inkludering och samskapande.

Forskningsbaserad kunskap är nödvändig för att hantera samhällsutmaningar, men också en förutsättning för informerade beslut och demokratiskt deltagande i samhällsdebatten. I dagens komplexa informationsklimat ställs delvis nya krav på forskare för att nå fram till olika delar av samhället och erhålla förtroende för sina resultat. I tider av desinformation och digitala informationskanaler finns bland annat en ökad risk för hot och trakasserier.

Men vilka verktyg och förmågor behöver forskare för att kunna delta i meningsfull dialog med samhället? I vilken utsträckning rustas de för detta i dag och hur kan vi hjälpa dem att bli bättre? Det är frågor som kommer diskuteras under detta seminarium.

Medverkande

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program.


Här kan du läsa mer om vad som händer på Vetenskap & Allmänhets arena för forskning och demokrati i Almedalen!

Kontakt

David Borgström

Tel 070 740 18 56

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *