Kategori: Politiker

Studier och rapporter rörande politik

Forskning ingen valvinnare? – snabba valanalyser från svenska…

Elva dagar efter valet släpps antologin Snabbtänkt, med analyser från 99 forskare vid 25 svenska lärosäten och organisationer. Vetenskap & Allmänhet, VA, medverkar i ett… Läs mer

Skapad:

2022-09-22 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Undersökning av Riksdagspartiernas valmanifest 2022

Inför varje val sätter de politiska partierna samman valmanifest där de samlar sina viktigaste valfrågor. Vetenskap & Allmänhet har gått igenom och analyserat riksdagspartiernas valmanifest… Läs mer

Skapad:

2022-09-22 |

Uppdaterad:

2023-02-13

Undersökning av riksdagspartiernas valmanifest 2018

Som ett led i #Hurvetdudet?-kampanjen gjordes en genomgång av riksdagspartiernas valmanifest 2018. Läs mer

Skapad:

2018-09-10 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Forskning i valet 2010

Hösten 2010 var det val till Sveriges riksdag. Men betyder forskningsfrågor något när kunskapssamhällets medborgare går till valurnorna? Läs mer

Skapad:

2010-11-16 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Kunskap och samhälle = kunskapssamhälle?

Vetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet fanns på plats i Visby under Almedalsveckan 2008 med ett gemensamt seminarium som berörde kunskapssamhället. Ett sjuttiotal kvalificerade deltagare samlades… Läs mer

Skapad:

2008-07-28 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Forskaren och politikern – en missförstådd relation?

Hur kommunicerar forskare och politiker? Förstår de varandra? Eller förhindras en konstruktiv dialog av olikheterna mellan den politiska arenan och forskarvärlden? Meningarna gick isär när… Läs mer

Skapad:

2007-08-10 |

Uppdaterad:

2022-12-19

VA-dagen 2006 om samspelet vetenskap – politik

Skrattsalvorna fyller teatern på Dramatiska institutet när VA-dagen inleds med ett möte mellan ”landstingsrådet” och ”professorn i teoretisk arbetslöshetsträning med fokus på jämställdhet ur genusperspektiv”;… Läs mer

Skapad:

2006-11-08 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Politik och Vetenskap – en litteraturstudie

Politiker är en grupp som har stort inflytande på allmänhetens attityder och beteenden. Hur politiker ser på kunskap, vetenskapoch vetenskapens roll i samhället påverkar. En aktiv… Läs mer

Skapad:

2006-11-08 |

Uppdaterad:

2022-12-19

Stockholmspolitikers syn på Vetenskap

VA har genomfört en intervjuundersökning av riksdagsledamöters och kommunpolitikers attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskare (VA-rapport 2006:2). Intervjuundersökningen omfattade, förutom riksdagsledamöter och ett riksrepresentativt urval kommunpolitiker i… Läs mer

Skapad:

2006-09-13 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Politik och Vetenskap – VAs politikerstudie i korthet

Politiker är en grupp som har stort inflytande på allmänhetens attityder och beteenden. Hur politiker ser på kunskap, vetenskapoch vetenskapens roll i samhället påverkar. En aktiv… Läs mer

Skapad:

2006-07-04 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Kunskapsbiten – om samspelet politiker–forskare

Hur kan vetenskap användas i politiska beslut, så att besluten inte bara bygger på tyckanden och känslor? Ladda ned och läs referatet nedan. Läs mer

Skapad:

2006-07-04 |

Uppdaterad:

2022-12-20

Kunskapsbiten, 18 röster om relationen forskare – politiker

I denna bok har nio politiker och nio forskare själva valt vad i relationen forskare – politiker de vill lyfta fram. De åsikter som framförs är helt och… Läs mer

Skapad:

2006-07-04 |

Uppdaterad:

2022-12-20
1 2

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]