Kunskapsbiten, 18 röster om relationen forskare – politiker

Skapad:

2006-07-04

Senast uppdaterad:

2022-12-20

I denna bok har nio politiker och nio forskare själva valt vad i relationen forskare – politiker de vill lyfta fram. De åsikter som framförs är helt och hållet deras egna. Drygt hälften har själva skrivit, de övriga har intervjuats. Intervjuerna och den sammanfattande kommentaren har skrivits av journalisten Lars Longueville.

Vår förhoppning är att dessa intresseväckande reflektioner ska stimulera intresset för kunskapsfrågor i politiken, intensifiera dialogen mellan forskare, politiker och allmänhet och därmed bidra till ett brett engagemang och intresse för kunskap.

Boken är en del VAs studie av politikers relation till vetenskapen, som totalt består av tre delar:

  1. 595 riksdagspolitiker, ledande kommunpolitiker i hela landet och ledamöter i Stockholms kommunfullmäktige intervjuades av Synovate Temo i april 2006 (VA-rapport 2006:2 Politikers syn på Vetenskap).
  2. Analys av vetenskapligt relaterat innehåll i ett urval av riksdagspartiernas och deras ungdomsförbunds tidningar med avseende på omfattning, vilka ämnen som behandlas och hur materialet presenteras (VA-rapport 2006:3 Vetenskap i Politisk Press).
  3. Denna fördjupande skrift med egenskrivna essäer och intervjuer av nio forskare och nio politiker, där dessa utvecklar hur de ser på relationen mellan forskare och politiker.

En kort sammanfattning av hela studien ges  i VA-rapport 2006:5 Politik och vetenskap.

VA-rapport 2006:4


Redaktör: Lars Longueville

Publicerad: Juni 2006

Antal sidor: 112

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]