Forskning i valet 2010

Skapad:

2010-11-16

Senast uppdaterad:

2022-12-20

Hösten 2010 var det val till Sveriges riksdag. Men betyder forskningsfrågor något när kunskapssamhällets medborgare går till valurnorna?

Strax efter valet 2010 frågade vi väljarna hur viktiga frågor om forskning och innovation var för dem när de röstade. Svaren visar att de var mycket eller ganska viktiga för tre av tio. För sex av tio var dessa frågor inte viktiga.

Att väljarna inte värderar forskningsfrågorna högt i valet kan ha många olika orsaker. Hur politiker förhåller sig till och talar om kunskap, forskning och vetenskap är en faktor som påverkar. Hur politiska partier kommunicerar kring forskning och vetenskap blir extra tydligt i en valrörelse. Därför gjorde vi också en genomgång av partiernas valmanifest med särskilt sökljus på efter ord som forskning, forskare och vetenskap. Antalet gånger sådana ord användes varierade starkt.

I den gemensamma Regeringsplattformen (32 sidor) som presenterades av de Rödgröna partierna nämns forskning totalt tre gånger och vetenskap en gång. I Alliansens gemensamma Jobbmanifest (48 sidor) nämns forskning/ forskare 22 gånger och vetenskap två gånger. Bland de enskilda partierna var det främst Folkpartiet som utmärkte sig. I deras 32-sidiga valmanifest nämns forskning/forskare 20 gånger och vetenskap två gånger.

Granskningen visar att forskning och vetenskap sällan lyfts fram. När det sker är det främst i samband med klimat- och miljöfrågor. Det kan tolkas som att forskning och forskningens roll i samhällsutvecklingen inte är någon valvinnare, och att partierna därför inte prioriterar sådana frågor. En annan tolkning är att det är svårt att konstruera och förmedla tydliga politiska förslag som rör forskning och vetenskap, annat än just i klimat- och miljösammanhang. Oavsett orsak är resultatet att vetenskapens roll i viktiga samhällsfrågor inte lyftes fram i valrörelsen.

Rapport 2010:5


Författare: Ki Andersson & Karin Hermansson, Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: November 2010

Antal sidor: 16

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]