Mot framtidens energi – ny populärvetenskaplig bok

Skapad:

2022-07-14

Senast uppdaterad:

2023-02-13

Antologin ”Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget” är här! I boken berättar forskare från KTH:s energiplattform om kända och mindre kända utmaningar och lösningar kring framtidens energi. VAs utredare Fredrik Brounéus är en av bokens redaktörer och medförfattare.

Fredrik Brounéus med KTHs antologi ”Mot framtidens energi”. Bild: Gustaf Waesterberg.

Till att börja med: Varför en bok om energi?

– Därför att allt handlar om energi! I stort sett alla samhällsutmaningar och hållbarhetsmål är på ett eller annat sätt knutna till hur vi producerar, transporterar och använder energi. Syftet med boken är att stimulera samtal och konstruktiv debatt kring hur vi tar oss an omställningen till ett hållbart energisystem. 

– Den handlar bland annat om varför vi behöver fossila bränslen för en hållbar omställning; vad som krävs för att förnybara energikällor ska få större genomslag i samhället; hur våra framtida ”smarta” hem kommer att ge oss ett mer direkt förhållande till energi; vilka cyberhot som finns mot energisystemet och hur vi kan försvara oss; hur vi måste tänka efter före, för att inte skapa nya kriser när materialen som behövs för omställningen blir bristvaror; varför det är så svårt att bryta vårt beroende av olja och gas; och hur vi alla kan bli klimathjältar genom en så enkel sak som att koka upp mindre tevatten. 

– Forskarna tar fram kunskapen, politikerna tar besluten, men det är vi – medborgarna, allmänheten, eller vad vi vill kalla oss “vanliga människor” – som finansierar forskarna med våra skattepengar och väljer politikerna med våra valsedlar. Därför behöver vi ha bättre koll på energins utmaningar och möjligheter, så vi kan göra faktabaserade val och själva delta i samhällsdebatten.

Du har nämnt att arbetet med boken har förändrat din syn på världen? 

– Ja, jag känner mig nästan lite upplyst med mina nyvunna insikter kring hur komplicerad och mångfacetterad energifrågan är. Dels i vardagen, där jag har börjat notera energin som finns överallt runt om mig och där jag även ändrat vissa beteenden. Efter att jag hade läst ett av Christophe Duwigs kapitel har jag har till exempel halverat mängden tevatten i vattenkokaren. Jag förstår också bättre hur alla energikällor är förbundna med ständiga avvägningar mellan fördelar och nackdelar, synergier och konflikter. 

– Omställningen till det hållbara samhället kräver att människan inte bara slutar använda fossila bränslen – vi måste också ändra hur vi utvecklar och introducerar tekniska lösningar i samhället, annars kommer vi att måla in oss själva i nya hörn. Och allt det här spiller förstås över på min omgivning. Från att ha varit måttligt intresserad av energi märker jag att jag gärna puffar in ämnet i samtal med vänner och bekanta. Visste ni förresten att vätgas …  

Boken är ett samarbete mellan KTH:s energiplattform och VA. Vad är denna energiplattform, och hur har samarbetet sett ut?

KTH:s energiplattform är en arena där olika forskargrupper från KTH kan samarbeta, både med varandra och med externa aktörer. Syftet är att skapa och kommunicera kunskap kring energi som kan bidra till ett uthålligt samhälle. Eftersom vi på VA gärna hjälper forskare kommunicera blev vi väldigt glada när Lina Bertling Tjernberg och Christophe Duwig (som är föreståndare respektive biträdande föreståndare för plattformen) föreslog ett samarbete.  

– Mina kollegor Lotta Waesterberg Tomasson och Pelle Isaksson står för bokens illustrationer respektive formgivning. Ytterligare VA-kollegor har bidragit genom en kurs i populärvetenskaplig kommunikation som VA höll för några av forskarna. Jag och Christophe Duwig är bokens redaktörer. Medan mitt fokus har legat mest på att ge forskarna stöd i skrivprocessen och att jobba med kapitlens språk och struktur, har Christophe sett till bokens sammansättning och representation av olika forskargrupper på KTH. 

– Det här är VAs andra bok-samarbete (förra året skrev vi en bok om antibiotikaresistens tillsammans med forskare från Lunds och Malmö universitet). Hela processen är ett givande lagarbete med många aha-upplevelser – forskarna kommer till nya insikter kring populärvetenskapligt skrivande och vi på VA får nya kunskaper kring stora samhällsutmaningar. Genom samarbetet ökar också tillgången till forskningsbaserade kunskaper i samhället.

Är det målgruppen för boken – hela samhället?

– Ja, jag är förstås partisk, men jag rekommenderar verkligen alla att läsa boken. Jag lovar att den kommer att ge dig en ny bild av världen – annars får du pengarna tillbaka. Nej, stryk det där sista, för det kan jag inte lova. Men boken går att ladda ner helt gratis.

Om boken

Boken kan laddas ner kostnadsfritt som pdf (på svenska och engelska) via VA:s webbplats, alternativt köpas i pappersform eller som e-bok i bokhandeln eller direkt från förlaget.

Kapitel och författare:

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *