Ny antologi och webbinarium om framtidens energi

Skapad:

2022-09-13

Senast uppdaterad:

2023-02-13

Referat från KTH:s energiplattform 20220905

Forskare från KTH har gått samman med Vetenskap & Allmänhet och skrivit en populärvetenskaplig bok om energi. Nyligen hölls ett webbinarium för att berätta mer om boken och ge alla nyfikna chansen att ställa frågor. Läs ett referat och se webbinariet nedan.

Forskningsantologin ” Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget” har laddats ned av tusentals läsare. Antologin är ett exempel på målet med KTH:s Energiplattform: att skapa en välkomnande mötesplats för samarbete och spridning av kunskap från forskning.

– Här hoppas vi att boken kan bidra med kunskap till såväl politiker och allmänhet i en mycket polariserad debatt som i dag förs kring energifrågan, säger Christophe Duwig, redaktör för boken, professor och vice-föreståndare för KTH:s Energiplattform.

För att hitta fram till ett populärvetenskapligt språk och berättande har samarbetet med Vetenskap & Allmänhet varit en nyckel, menar han.

– Vi är så vana att skriva texter för våra kollegor men inte lika vana att skriva för allmänheten. Det har varit en svår men rolig utmaning där vi verkligen hade nytta av Vetenskap & Allmänhet, säger Christophe Duwig.

Nu planerar KTH:s Energiplattform för ytterligare bokkapitel som ska komplettera ämnena i boken och även öppna för fler forskare att dela med sig av sina kunskaper.

– Boken har blivit ett ytterligare sätt för oss inom plattformen att hitta nya samarbeten mellan fler forskare. Det har varit en fantastiskt resa där alla skribenter mycket frikostigt delat med sig av både sin tid och kunskaper, säger Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät och föreståndare för KTH:s Energiplattform.

Efterlyser mer långsiktig energipolitik

Christophe Duwig, Lina Bertling Tjernberg och Pär Olsson från KTH. Foto: VA

Under webbinariet om boken fick de närmare hundra deltagarna ställa sina energirelaterade frågor till panelen. En fråga handlade om vad politiker och medborgare behöver göra för att på bästa sätt bidra till en minskad elförbrukning. Här menade panelen att energipolitiken måste bli mer långsiktig och överbrygga dagens partigränser.

– Vi måste jobba långsiktigt för Sveriges bästa, och inse att vi är en del av Europa och världen. Beslut måste baseras på fakta och konsekvensanalyser, och här är samarbetet med forskare extra viktigt för att få tillgång till kunskap. Som individer är det viktigt inte använda el till värme utan att installera värmepumpar, isolera våra bostäder bättre, och sänka temperaturen i fritidshus. För att få incitament till det bör alla ändra elabonnemang till timpris och den installera teknik som finns tillgänglig, säger Lina Bertling Tjernberg.

Hon pekade på att de studier som gjorts visar att det går att minska elförbrukningen med cirka 10 procent genom rätt teknikval och åtgärder.

Christophe Duwig tipsade även om Energimyndighetens webbplats som rymmer många tips och råd på att minska sin elförbrukning. 

Hur ser ni på utvecklingen inom sol- och vindkraft?

– Särskilt stor potential ser vi hos den havsbaserade vindkraften, särskilt när den kombineras med andra energislag och energilagring. Och vad gäller solceller så pågår mycket spännande forskning bland annat om nya material för effektivare solceller, säger Lina Bertling Tjernberg. 

Behövs kärnkraft för att klara energibehovet?

– När vi tittar globalt så är det svårt att se hur vi ska kunna fasa ut fossila bränslen utan kärnenergi. Så internationellt kommer behovet vara stort samtidigt som det finns länder som klarar sig bra utan kärnkraft, som till exempel Norge med sin stora tillgång till vattenkraft, säger Pär Olsson, professor i fysik vid KTH.

Lina Bertling Tjernberg lyfte att Sverige är ett av de länder som skulle kunna klara sig utan kärnkraft, men betonade samtidigt att det inte innebär att det är ett klokt val.

– Vi behöver oberoende studier med olika scenarier vilka innefattar alla kraftslag, nya lösningar med flexibilitet samt liksom uppfyllande av klimatmål. Här är det en stor styrka att vi forskare är oberoende och kan bidra med vår kunskap till rätt beslut, säger hon. 

Vilket är det snabbaste sättet att möta dagens ökande elbehov i Sverige?

– Vindkraft. Där har vi både teknik och erfarenhet, samt en industri som är redo, så med fler tillstånd så får vi snabbt tillgång till mer el genom mer vindkraft, säger Lina Bertling Tjernberg.

Christophe Duwig betonade att även om det finns många lovande lösningar i framtida teknik måste vi agera i dag för att möta klimatförändringen.

– Vi måste vara pragmatiska och fokusera på att fasa ut de fossila bränslet. Det är svårt att förutse framtidens teknik så låt oss röra oss stegvis framåt med den teknik vi har i dag, säger Christophe Duwig.

Här fick han medhåll av Pär Olsson.

– Vi måste sluta att ställa olika energislag mot varandra och istället se hur vi kan kombinera dem för bästa resultat. Det handlar om att se till alla tekniker som är positiva för världens utveckling och fasa ut de som är destruktiva för en hållbar utveckling, säger Pär Olsson.

Andra frågor till panelen handlade om huruvida vätgasbilar kan komma att bli ett alternativ till elbilar, hur sårbara havsbaserade vindkraftverk och kärnkraftverk är för militära angrepp, liksom när kan fusionstekniken bli verklighet?

Text: Magnus Trogen Pahlén


Här kan du läsa mer om energiantologin och ladda ner boken helt kostnadsfritt!

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *