Kommunikation av akut men osäker kunskap – ny studie under Corona-pandemin

Skapad:

2020-03-23

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhet har inlett en undersökning för att förstå hur människor nås av, och uppfattar information om den pågående covid-19 pandemin i Sverige. Undersökningen omfattar upprepade mätningar av allmänhetens attityder och studier av den faktiska medierapporteringen. Vi inbjuder andra organisationer att bli samarbetspartners till studien, som pågår under våren 2020.

Bild på läsplattan: Coronavirus Disease 2019 Rotator Graphic for af.mil. (U.S. Air Force Graphic by Rosario ”Charo” Gutierrez)

Den pågående pandemin innebär stora utmaningar för samhället. En grundläggande aspekt för att kunna möta dessa utmaningar är kommunikation. Enskilda människor, organisationer och länder ställs alla inför en mängd beslut som måste tas på ett bristfälligt, men framväxande, kunskapsunderlag.

Forskare och sakkunniga vid vetenskapliga institutioner och myndigheter, liksom journalister, spelar en avgörande roll för vilken information som kommuniceras i samhället. Nyhetsmedier är centrala kanaler för denna information.

För att förstå hur människor nås av och uppfattar information om den pågående pandemin, och hur detta är kopplat till hur pandemin kommuniceras i media, har Vetenskap & Allmänhet inlett en undersökning i realtid, i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Södertörns högskola.

Huvudfrågor för studien är:

  • Vilka kanaler använder allmänheten för att få information om det nya Coronaviruset och den pågående pandemin?
  • Hur uppfattas budskapen i informationen?
  • Vilka kanaler och aktörer betraktas som mer respektive mindre trovärdiga i kommunikationen?
  • Vilka aktörer kommer främst till tals i nyhetsmedia (t.ex. forskare, myndighetspersoner, sjukvårdspersonal), och vilka budskap förmedlar de?
  • Sker någon förändring i svaren på frågorna 1–4 under pandemins förlopp, och i så fall, på vilket sätt?
  • Vilka likheter och skillnader finns i rapporteringen i olika mediekanaler, i förhållande till varandra och över tid?

Studien beräknas kosta 600 000 kr och vi söker samarbete och delfinansiering av den från forskningsfinansiärer och andra organisationer.

Välkommen att kontakta Gustav Bohlin, utredare vid VA, för att få mer information om studien.

Kontakta Cissi Askwall, generalsekreterare vid VA, för att få mer information om att bli samarbetspartner.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *