BLOOM kommunicerar bioekonomi i Europa

Skapad:

2019-08-20

Senast uppdaterad:

2023-02-16

Bioekonomi och speciellt cirkulär bioekonomi är ett hett ämne i Europa. Detta var tydligt under konferensen the European Bioeconomy Scene 2019 som hölls den 9 juli i Helsingfors.

Bild från bioekonomi.fi

Vi behöver agera snabbt och globalt för att uppnå Parisavtalets mål. Vi vet att människor måste ändra sina konsumtionsbeteenden till att konsumera mindre och mer hållbart.

Ett sätt att uppnå det är att öka medvetenheten i samhället om hur livsstil påverkar miljön och vilken miljöpåverkan produkterna man använder har.

Även om det redan finns mycket information är begreppet bioekonomi fortfarande ganska obekant för många inom EU. Det krävs att bioekonomi börjar kommuniceras på ett tydligt, enkelt och lättförståeligt sätt. Vi måste nå ut till en bredare allmänhet och öka medvetenheten om bioekonomins möjligheter och roll för att nå FN: s globala utvecklingsmål.

Intressentmedverkan och samskapande

EU-projektet BLOOM lanserades för att ta itu med dessa frågor. I projektet har fem regionala noder etablerats runt om i Europa för att engagera olika intressentgrupper i att skapa nya idéer om hur man kommunicerar bioekonomi. De olika noderna har inriktat sig på olika aspekter och fokusområden inom bioekonomi.

Den nordiska noden, The Nordic hub, består av JAMK tekniska högskola i Jyväskylä, Finland, tillsammans med Vetenskap & Allmänhet, VA, i Sverige. Vi fokuserar på att öka medvetenheten om skogens roll för bioekonomi och på nya innovativa träbaserade material och produkter. När vi haft workshops med våra intressenter har vi märkt att allmänheten vet överraskande lite om skogen och dess roll i att ta itu med dagens globala samhällsproblem.

Bloom-projektet har som mål är att stödja genomförandet av den europeiska bioekonomistrategin, men berör även de globala målen för hållbar utveckling. Sambandet mellan bioekonomi och de globala målen är ett av huvudbudskapen i vår kommunikation. 

Dialog och riktad kommunikation

Flera workshops med våra intressenter i Finland och Sverige har lett till slutsatsen att kommunikationen behöver uppmuntra till kritiskt tänkande och att det är nödvändigt att det finns tillräckligt med information för detta. Att skapa neutrala mötesplatser för diskussion och dialog är viktigt för att allmänheten ska kunna se effekten av de beslut de tar i sin vardag. Det finns inga svarta eller vita lösningar.

Bild från en av de svenska workshoparna.

De flesta intressenter var överens om att unga människor och särskilt unga kvinnor är mycket oroade över miljön och vill agera mer hållbart. Framtiden ligger i ungdomarnas intresse och därför har den nordiska noden valt unga tjejer som vår målgrupp.

Information om produkters och materials miljöpåverkan är ofta vilseledande eller överlappande med motstridiga uppgifter. Hållbarhet och bioekonomi har en tendens att användas som vackra ord i marknadsföringskampanjerna snarare än i form av evidensbaserad information. Det är svårt att veta hur man verkligen kan fatta hållbara beslut och det skapar osäkerhet och förvirring bland konsumenterna. Detta måste vi försöka göra något åt, vilket också påpekades av en av huvudtalarna vid European Bioeconomy Scene 2019 i Helsingfors, Christine Lang, som är ordförande i det tyska bioekonomiska rådet. Det är viktigt att dela fakta och evidensbaserad information om biobaserade produkter på ett neutralt sätt och att kommunicera tydligare vad bioekonomi betyder och dess roll för framtiden.

Vi vet vad vi behöver göra – kommunicera!

Det finns bra idéer om hur man kommunicerar bioekonomi till ungdomar, men för att vara ärlig vet de verkligen bäst själva! Vi måste lyssna och föra dialog med ungdomar om hur, var och när det ska kommuniceras och vilken typ av information de vill ha. Om det inte är intressant för dem själva och deras vardag, kommer de inte att lyssna.

Om du vill nå ut till unga, tänk som unga!

I Finland var till exempel en av workshopdeltagarna Ungdomsparlamentet i Jyväskylä. Där skapades många bra idéer. Nästa steg är att vidareutveckla idéerna och engagera influencers som unga lyssnar på, så att de kan sprida kunskap om en mer hållbar och biobaserad livsstil.

Bild från en av workshoparna i Finland.

I Sverige har en aktivitet genomförts utifrån idéerna från intressentworkshoparna. Ett informationstält med utställning och korta Science Cafés om skogen och dess roll i framtiden arrangerades under den årliga Järvaveckan i Spånga. Omkring 14 000 besökare, särskilt ungdomar,  kunde prata med en forskare, en jordbruksstudent, en dokumentärfilmare, en lärare och ett forskningscentrum om deras syn på bioekonomi under två dagar.

Bild från Science Café på Järvaveckan.

Vi i den nordiska noden har många idéer för hur allmänheten kan engageras i olika kommunikationsaktiviteter, allt från vetenskapsteater om bioekonomi till show om hållbart mode.

Vi har lärt oss att det nästan inte finns något som du inte kan göra som en del av den cirkulära bioekonomin. Bara fantasin (och projektbudgeten) sätter gränsen! Så, luta dig tillbaka, låt fantasin flöda och ge oss din idé om hur man kommunicerar med unga, och låt oss alla prata bioekonomi! 

Vill du vara med? Välkommen att vara en del av vårt nätverk!

De kommande evenemangen i BLOOMs nordiska nod i år är:

För mer information, besök bloom-bioeconomy.eu


Blogginlägget är skrivet av Aino Voutilainen och Lotta Tomasson, samordnare av Bloom-projektets nordiska nod. Aino Voutilainen är sakkunnig inom bioekonomi på JAMK University of Applied Sciences. Hon arbetar med bioekonomi och cirkulär ekonomi i BLOOM och Circular Economy UAS-projektet. Vetenskapskommunikatören Lotta Tomasson är kommunikationsstrateg och senior projektledare på den svenska ideella medlemsorganisationen Vetenskap & Allmänhet, VA. VA arbetar för att främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänheten.

Kontakt:
Aino Voutilainen: [email protected], +358 40 186 7549, Twitter: @voutilaisenaino
Lotta Tomasson: [email protected], +46 707289720, Twitter: @vetenskapoallm

The BLOOM project (Boosting European citizens knowLedge and awareness of BiOeconOMy research and innovation) is a EU Horizon 2020 funded project, which aims at bringing together partners from across Europe to debate, communicate, and engage the public in the potential of bioeconomy. The project involves 12 partners in eight European countries and is coordinated by the Center for Social Innovation in Wien. The actions in the BLOOM Nordic hub are coordinated by JAMK University of Applied Sciences in Finland together with VA, Public & Science in Sweden.


AGENDA 2030

Förändring av människors attityder och konsumtionsvanor är nödvändiga för övergången till ett hållbart samhälle. Detta kan uppnås genom samarbete över gränserna och genom att öka medvetenheten om biobaserade produkter och material. Bloomprojektet uppfyller således FN:s hållbara utvecklingsmål för Hållbar konsumtion och produktion (mål 12), Bekämpa klimatförändringarna (mål 13), och Genomförande och globalt partnerskap (mål 17). Cirkulär bioekonomi är i sig ett sätt att uppnå flera av målen som Ingen hunger (mål 2), Hållbar energi för alla (mål 7), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8), Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9), Marina resurser (14) och Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15).

HEM

Denna artikel finns även på finska och engelska.

/ Blogginlägg tidigare publicerat på bioekonomi.fi

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *