Vad påverkar förtroende för forskning? – Fokusgrupper med allmänheten

Skapad:

2018-10-10

Senast uppdaterad:

2023-01-16

För att följa allmänhetens förtroende för forskningen kartlägger Vetenskap & Allmänhet, VA, och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Projektet går under namnet Vetenskapen i Samhället och involverar sedan 2011 också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Den långa tidsserien har gett kunskaper om allmänhetens förtroende för forskning och forskare på en övergripande nivå, där förtroendet för medicin ständigt är högst medan förtroendet för humaniora är betydligt lägre. För att få närmare kännedom om faktorer som stärker respektive försvagar förtroendet för forskning och forskare genomförde vi åtta fokusgrupper med 45 deltagare från allmänheten i november 2015.

Resultaten visar hur viktigt det är att forskare kan redogöra för sin forskning på ett förståeligt sätt för allmänheten. Denna förmåga är en hörnsten för att bygga förtroende för forskning i det omgivande samhället.

Rapporten har skrivits av utredare på VA – fil. mag. Fredrik Brounéus och fil. dr Maria Lindholm (tidigare VA, sedan september 2018 anställd på Vetenskapsrådet) – i samarbete med fil. dr Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Studien har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för Medieforskning.

VA-rapport 2018:5


Författare: Fredrik Brounéus & Maria Lindholm

Publicerad: 2018

Antal sidor: 32

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *