VA-barometer 2011/12

Skapad:

2011-12-05

Senast uppdaterad:

2023-02-16

Varmare vindar för vetenskapen – så kan man sammanfatta årets VA-barometer, som visar ett ökande förtroende för forskare.

Resultaten i årets VA-barometer visar att:

  • Förtroendet för universitetsforskare ökar igen efter en tidigare nedgång
  • En minskande andel tycker att vetenskap och teknik är för svårt för de flesta att förstå.
  • Fyra av tio vill att Sverige satsar mer på forskning som kan ge Nobelpris.

Det är några av resultaten i VAs årliga barometer, som mäter svenskarnas attityder till forskning och forskare. Årets upplaga baseras dels på telefonintervjuer, dels på VAs medverkan i SOM-undersökningen. Telefonintervjuerna, 1003 stycken, genomfördes av Novus Opinion. SOM-enkäten gick ut till 3000 personer. Undersökningarna görs med riksrepresentativa urval av den svenska allmänheten, 16 år och äldre. Mätningen är den tionde sedan Vetenskap & Allmänhet bildades 2002.

VA-rapport 2011:4


Författare: Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: December 2011

Antal sidor: 15

Ladda ner frågebatteriet till telefonintervjuerna i pdf-format.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]