Allmänheten om Carl von Linné 2006

Skapad:

2007-01-15

Senast uppdaterad:

2022-08-30

Carl von Linné fyllde 300 år under 2007. Det uppmärksammades stort i Sverige och över hela världen. Det nationella jubileet Linné2007 hade två överordnade mål: att bredda och nyansera bilden av Carl von Linné och att inspirera ungdomar till ett ökat intresse för naturvetenskap.

För att undersöka om Linnéjubileet nådde dessa mål och påverkade allmänhetens kunskap och attityder gjorde Vetenskap & Allmänhet, VA, opinionsundersökningar före och efter jubileet. om Carl von Linné och hans betydelse ställts. Frågor om Linné och hans betydelse ställdes hösten 2006 i samband med VAs årliga opinionsundersökning om allmänhetens syn på vetenskap och forskare till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen som är 16 år och äldre. Dessutom gjordes ett utökat urval av ungdomar mellan 16 och 29 år. Resultatet presenteras i denna skrift.

Efter jubileet gjordes en uppföljande undersökning. Resultaten redovisas i VA-rapport 2008:1, Efter Linnéjubileet – Allmänheten om Carl von Linné 2007.

VA-rapport 2006:9


Författare: Karin Hermansson, VA

Publicerad: December 2006

Antal sidor: 26

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]