Allmänhetens syn på Vetenskap 2005

Skapad:

2005-10-31

Senast uppdaterad:

2022-12-20

VA har för fjärde året i rad uppdragit åt Temo att genomföra en opinionsundersökning om allmänhetens syn på vetenskap och forskare. Avsikten är att denna barometer efter hand skall ge en bild av trender och förändringar i opinionen på området.

Undersökningen genomfördes genom drygt tusen telefonintervjuer den 29 augusti – 1 september 2005 med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 16 år och äldre.

VA-rapport 2005:4


Redaktörer: Vetenskap & Allmänhet

Publicerad: oktober 2005

Antal sidor: 26

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]