VA i Almedalen 2023 – Arena för forskning och demokrati

Tid

28 juni 2023, kl. 08:00–19:00

Plats

Joda Bar & Kök
Skeppsbron 24, Visby, Gotland, 621 57
Lägg till i kalender: iCal

Kategori

Karta Otillgänglig

Välkommen till Vetenskap & Allmänhets heldag i Almedalen den 28 juni! Delta i seminarier och mingla med oss och våra medlemmar. Var med på plats på Joda Bar i Visby, eller via vår livesändning!

Arena för forskning och demokrati

Onsdagen den 28 juni kl. 08:00–19:00 arrangerar Vetenskap & Allmänhet heldagen Arena för forskning och demokrati på Joda bars innergård i Visby. Under dagen kan du delta i en rad seminarier och aktiviteter på temat forskning och demokrati med våra medlemmar och samarbetsorganisationer.

Vi kommer bland annat att diskutera tillit till vetenskapliga institutioner, ungas intresse för naturvetenskap och matematik, framtidens finansiering av forskning och innovation, framtidens akademiska ledare, liksom hur vi kan få ut mesta möjliga av satsade resurser på forskning och högre utbildning.

Dessutom är du välkommen till VAs träffpunkt Släpp forskningen loss – den är vår! ute på Jodas innergård, som pågår parallellt med aktiviteterna på scen. Ta en kopp kaffe, slappna av i soffan och samtala med oss om forskningskommunikation, samskapande och hur vi tillsammans kan öppna upp vetenskapen. Heldagen avslutas med mingel och quiz från kl. 17:45!

Du kan delta på plats i Visby eller följa seminarierna digitalt på vår webb eller via Almedalsveckan PLAY.

Programmet för dagen

08:00–09:00 Hanaholmen – Hur ser tilliten till vetenskap och samhällsinstitutioner ut i Sverige och Finland?

Tilltron till myndigheter och samhällsinstitutioner som vården, försvaret, forskning och utbildning har satts på prov bland annat av covid och kriget i Ukraina de senaste åren. Hur ser svenskar och finländare på tilltron till varandra och sina samhällsinstitutioner?

Medverkande:
Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen
Gustav Bohlin, tf generalsekreterare, Vetenskap och Allmänhet
Janne Wikström, Projektchef, moderator, Hanaholmen
Beate Schirrmacher, Docent, Linnéuniversitetet
Stefan Wallin, tidigare försvarsminister och kulturminister, Kulturfonden för Sverige och Finland.

Läs mer i Almedalskalendariet

09:30–10:30 Wikimedia – Forskarna frustar men ingen hör – upphovsrättsdirektivets förlorade möjligheter

Artificiell intelligens, text-as-data, text- och data mining. Digitala tekniker håller – ivrigt påhejade av politiken – på att revolutionera humanioran. Samtidigt står lagen ständigt i vägen, och hoppet man satte till upphovsrättsdirektivet infriades inte. Finns det någon väg framåt?

Medverkande:
Lisa Gemmel, Utredare, moderator, Svensk biblioteksförening
Eric Luth, Projektledare, Wikimedia Sverige
Karin Grönvall, riksbibliotekarie Kungliga biblioteket
Lili André, Riksdagsledamot, KD
Fredrik Mohammadi Norén, Biträdande lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet
Elin Söderberg, Riksdagsledamot, Miljöpartiet.

Läs mer i Almedalskalendariet

10:45–11:30 Naturvetarna – Hur kan vi ta ledartröjan inom den gröna omställningen?

Intresset för naturvetenskap och matematik bland svenska elever i grundskolan är lågt i en internationell jämförelse och allt färre vill läsa naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. Risken är hög att färre väljer högskoleutbildningar som krävs för en grön omställning. Nu måste utvecklingen vändas.

Medverkande:
Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning, Sweco
Ana Andric, näringspolitisk expert, TechSverige
Elin Norström, gymnasiestudent och skribent, Partikular vetenskaplig ungdomstidning
Nima Farrahi, utredare, Naturvetarna
Petra Malm Danielson, samhällspolitisk chef och moderator, Naturvetarna
Mats Lundqvist, vicerektor för innovation och nyttiggörande Chalmers.

Läs mer i Almedalskalendariet

12:00–13:00 Azote – Hur kan information, kommunikation & marknadsföring bidra till hållbara beteenden?

Vilken effekt har informations- och kunskapsspridning på våra beteenden och kan reklam och marknadsföring bidra till mer hållbara konsumtionsmönster? Har vi en övertro på kommunikationens effekt och behövs det helt andra insatser för att människor ska förändra våra beteenden?

Medverkande:
Siri Maassen, Kommunikationsstrateg, Azote
Linda Nilsson, VD, Sveriges Kommunikationsbyråer
Sara Arvidson, Kommunikationschef, Mälardalens universitet
Jenina Dahlberg, Kommunikationsansvarig, Fossilfritt Sverige
Johan Eriksson, Kommunikationschef, PwC

Läs mer i Almedalskalendariet

13:30–14:30 Forskningsfinansieringsutredningen – Framtidens organisation för finansiering av forskning och innovation

Hur ska framtidens organisation för statlig finansiering av forskning och innovation se ut?Forskningsfinansieringsutredningen leds av regeringens särskilda utredare Ingrid Petersson. Uppdraget är att se över den statliga organisationen för extern forsknings- och innovationsfinansiering. Utredningens förslag ska säkerställa att organisationen effektivt stödjer forskning och innovation av högsta kvalitet, är anpassad till samhällsutvecklingen och att den främjar nationella och internationella samarbeten samt tillgång till forskningsinfrastruktur. Förslaget lämnas till regeringen i september, 2023. Ingrid Petersson berättar om kommande förslag och sina tankar inför slutfasen i utredningsarbetet. Välkommen att ställa frågor och diskutera med oss!

Medverkande:
Ingrid Petersson, Särskild utredare, Forskningsfinansieringsutredningen
Ulrika Björkstén, Sveriges Radio, VAs tillträdande generalsekreterare kommenterar och diskuterar utredningens förslag

Läs mer i Almedalskalendariet

14:30–15:00 Fika!

15:00–16:00 KK-stiftelsen – Vad krävs för att få ut mesta möjliga av satsade resurser på forskning och högre utbildning?

Att säkerställa högkvalitativ forskning och högre utbildning står högt på agendan för näringslivet. Men vad krävs för att få ut mesta möjliga av satsade resurser på forskning och högre utbildning? Varför är det viktigt att forskning och utbildning kommunicerar och finns över hela landet? Hur hävdar sig de nyare universiteten och bidrar till innovation och stärkt konkurrenskraft? Och vad bör politiker, finansiärer, företag och lärosäten göra om, mer och bättre?

Medverkande:
Olof Ejermo, Innovationsforskare, Lunds universitet
Mats Wiking, Riksdagsledamot, (s)
Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet
Eva Schelin, Vd och moderator, KK-stiftelsen
Sofie Vennersten, Director Public Policy Reg Affairs,  AB Volvo

Läs mer i Almedalskalendariet

16:15–16:45 Framtidsspaningar med VA – artificiell intelligens, inkludering och samskapande

Hur kommer artificiell intelligens påverka forskningen och dess relation till samhället? Vilka blir framtidens utmaningar kring inkludering och jämställdhet inom forskarsamhället? Och hur kommer vi samverka och samskapa om tio år? Var med och spana in i framtiden tillsammans med två experter. Dessutom får du träffa VAs tillträdande generalsekreterare Ulrika Björkstén!

Medverkande:
Ulrika Björkstén, vetenskapskommentator på Sveriges Radio och tillträdande generalsekreterare på Vetenskap & Allmänhet.
Fredrik Bondestam, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.
Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering och professor i människa-datorinteraktion vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.
Gustav Bohlin, utredare och tf generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet.

17:15–17:45 Sveriges Unga Akademi – En fri akademi – vilket ledarskap behövs?

Akademisk frihet är en av hörnpelarna i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt ser vi idag
hur denna frihet utmanas från olika håll. Vilka egenskaper behöver framtidens akademiska
ledare ha för att kunna navigera i detta landskap? Och vilka förutsättningar behöver de för
att kunna bidra till samhällets utveckling och välstånd? Välkommen till ett samtal om framtidens akademiska ledarskap.

Medverkande:
Lina Nordquist, riksdagsledamot och gruppledare, Liberalerna
Sverker Lundin, vd, Sveriges unga akademi
Ronnie Berntsson, ordförande, Sveriges unga akademi
Johan Rockberg, ledamot, Sveriges unga akademi
Linnéa Carlsson, doktorandkommitténs ordförande, Sveriges förenade studentkårer
Helena Bornholm, moderator, Sveriges unga akademi

Läs mer i Almedalskalendariet

17:45–18:20 Samtal och quiz – Experter i rampljuset – vems kunskap är mest värd?

De senaste åren har många forskare hamnat i rampljuset och experternas roll har diskuterats flitigt i medier och inom akademin. Vem är egentligen expert? Har experter alltid rätt? Och vad händer när de är osäkra, oeniga eller har fel? I Vetenskap & Allmänhets quiz får du testa dina kunskaper mot forskare och politiker. Är du smartast i Almedalen? Kom och bevisa det på Joda bar!

Medverkande:
Gunilla Svantorp, ordförande RIFO och riksdagsledamot (S)
Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi Uppsala universitet
Kalle Sandhammar, chefredaktör, vd och ansvarig utgivare Upsala Nya Tidning, och tillträdande VD på UR.

Läs mer i Almedalskalendariet.

17:45–19:00 Mingla med Vetenskap & Allmänhet!

VA bjuder in till mingel med plockmat, dryck och quiz! (alkoholhaltig dryck till försäljning)
Helt kostnadsfritt och öppet för alla – välkommen!

Kontakt

David Borgström

Tel 070 740 18 56

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *