HSS 2021 – Samverkan över gränser

Tid

6 maj 2021
Lägg till i kalender: iCal

Kategori

Vi lever i en oviss tid och samverkan över gränser är viktigare än någonsin. Vi behöver tillsammans öka vår förmåga att lösa rådande samhällsutmaningar. Välkommen till den digitala konferensen Högskola och Samhälle i Samverkan, HSS21.


Betydelsen av samverkan, både som utmaning och möjlighet, har numera en naturlig plats i samhället. Men vad innebär samverkan? Hur ser vi till att innovation och samverkan skapar nytta för samhället? Vilka verktyg och metoder finns tillgängliga, och hur kan vi tillsammans fortsätta utvecklas över sektorsgränser?

Den 6 maj 2021 möts deltagare från näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor och akademi för en digital heldagskonferens. Detta för att inspireras och utbyta information, kunskap och idéer. Helt enkelt för att främja samverkan över gränser!

Temat för HSS2021, Samverkan över gränser, tar avstamp i de möjligheter som finns och de utmaningar vi står inför i samhället. Tematiken öppnar för diskussioner och reflektioner kring begreppet samverkan och dess kultur, samtidigt som det möjliggör samverkan via konkreta verktyg, metoder och, inte minst, goda exempel.

HSS2021 invigs av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Läs mer om programpunkterna här.

VA medverkar på HSS2021 med tre sessioner och ingår i konferensens referensgrupp:

 • 10.55 – Medborgarforskning – samverkan för alla
  Vad innebär samverkansformen Medborgarforskning och hur kan konceptet användas med samverkan i det omgivande samhället?
  Deltagare: Fredrik Brounéus och Lotta Waesterberg Tomasson, Vetenskap & Allmänhet (VA)
 • 10.55  – Hur skapas ’public engagement’ som utvecklar och gynnar både lärosäte och lokalsamhälle?
  Vilka gränser finns mellan lärosäte och lokalsamhälle? Hur kan de överbryggas med ”public engagement” som verktyg?
  Deltagare: Johan Kostela och Erik Falk, UniLink och Maria Hagardt, Vetenskap & Allmänhet (VA)
 • 13.20 – Gränslös samverkan via konst och speldesign
  Hur kan vi öka kunskapen om aktuell forskning i det omgivande samhället? Kan kanske konst och speldesign hjälpa till att förklara och skapa intresse för vetenskap? (Sessionen hålls delvis på engelska.) Deltagare: Maria Hagardt, Vetenskap & Allmänhet (VA), Luiza Bengtsson, MDC Berlin och Fergus Powell, Babraham Institute

Mellan den 16/4 – 23/4 är det halva priset på deltagaravgiften.

Anmäl dig till konferensen här.

Kontakt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *