Plastexperimentet 2022-2023

VA-rapport 2024:2

Skapad:

2024-04-08

Senast uppdaterad:

2024-07-03

Plast i naturen är ett av dagens stora globala miljöproblem. Under två år hjälpte allmänheten över hela Sverige forskare i medborgarforskningsprojektet Plastexperimentet att kartlägga plastskräp i vår natur. Detta är slutrapporten om resultaten.

Totalt undersöktes 339 platser under de två åren och 59 969 plastobjekt identifierades spritt över en area på 827 700 kvadratmeter. Vikten på de insamlade och kartlagda plastskräpet var över 470 kg.

Några resultat:

  • Naturområden visade högst medelvärde i totalt antal objekt per kvadratmeter medan Badplats/strand visade högst vikt plast per kvadratmeter.
  • De vanligaste enskilda kategorierna av plastskräp var:
    • 21 % Cigarettfimpar
    • 16 % Mjuka plastförpackningar
    • 10 % Hårda plastförpackningar

En följeforskning om ungas attityder och motiv till nedskräpning gjordes. Totalt 174 barn och ungdomar deltog och resultaten visar att viljan att minska uppkomst och nedskräpning av plast är kopplat till två saker:

  • Känslan att man inte bör skräpa ned.
  • Åsikten att det är viktigt att inte skräpa ned.

Läs mer om ForskarFredags massexperiment på www.plastexperimentet.se

VA-rapport 2024:2


Författare: Bethanie Carney Almroth, Emil Larsson och Magnus Bergquist på Göteborgs universitet.
Redigering & grafisk form: Håll Sverige Rent och Lotta Waesterberg Tomasson, VA

Publicerad: Mars 2024

Antal sidor: 52

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lotta W Tomasson

Tel 0707289720

[email protected]