VA-barometern 2023/24

VA-rapport 2023:4

Skapad:

2023-12-15

Senast uppdaterad:

2024-07-08

Svenskarnas syn på artificiell intelligens har blivit mer försiktig. Det visar 2023/24 års VA-barometer.

Detta är några av resultaten i 2023/24 års VA-barometer:

  • Försiktigare framtidssyn på AI
  • Ålder påverkar hur man tar del av forskningsnyheter
  • Växande intresse för forskning i samhällsvetenskap
  • Fortsatt stort förtroende för forskare

VA-barometern 2023/2024 är baserad på 1 017 telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval representativt för den svenska allmänheten, 16−74 år. 

Sedan 2012 görs intervjuerna av Exquiro Market Research. Årets intervjuer gjordes mellan den 14 augusti och 1 oktober 2023.

Mätningen är den tjugoandra sedan Vetenskap & Allmänhet, VA, bildades 2002.

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien.

VA-rapport 2023:4


Författare: Lina Rådmark, Gustav Bohlin, Erik Falk, alla utredare på Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: 15 december 2023

Antal sidor: 32

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *