Medborgarforskning – En kunskapsöversikt

VA-rapport 2023:1

Skapad:

2023-01-14

Senast uppdaterad:

2024-04-08

Kungliga biblioteket (KB) har av regeringen fått i uppdrag att kartlägga och analysera allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen. Medborgarforskning nämns i uppdraget som ett exempel på interaktion mellan forskning och det omgivande samhället och en form av samskapande där olika aktörer ges inflytande i forskningsprocessen.

Som ett led i genomförandet har KB gett föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) uppdraget att sammanställa en kunskapsöversikt med fokus på medborgarforskning. Översikten är tänkt att utgöra ett underlag för KB:s vidare arbete.

VAs kunskapsöversikt levererades till KB i juni 2022 och ingår som en bilaga i KB:s nyligen publicerade kartläggning Allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen – en kartläggning och analys. Resultaten från kartläggningen kommer i sin tur att användas i arbetet med regeringsuppdraget att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap.

VA-rapport 2023:1


Författare: Martin Bergman och David Borgström, VA

Publicerad: Januari 2023

Antal sidor: 74

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *