På väg mot ett öppet vetenskapssamhälle

Skapad:

2018-02-21

Senast uppdaterad:

2023-06-08

EU:s nästa ramprogram bör sträva mot att förverkliga ett öppet vetenskapssystem som baseras på ansvarsfull forskning och innovation, RRI. Det betonar den svenska påverkansplattformen för SwafS & RRI i sitt inspel ”Towards an Open Science Society” till det nya europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, FP9.

Fortsatt stark finansiering för forskning och innovation på EU-nivå är nödvändigt. Men det förutsätter också samverkan med och aktivt engagemang från alla som berörs av forskning och innovation, så att vi tillsammans kan skapa lösningar som är hållbara, transparenta och relevanta för samhället. Den svenska påverkansplattformen för SwafS anser att det nya ramprogrammet bör utformas så att det är öppet för alla samhällsaktörer, inklusive allmänheten, att delta i, liksom för aktörer i länder utanför EU. Förhållandet mellan vetenskap och samhälle bör också få stärkas i FP9 genom att till exempel integrera RRI-principerna (gender equality, open access, science education, public engagement och ethics) i hela det nya programmet.

Plattformen anser också att aktivt samarbete med samhällsaktörer genom samskapande och medverkan i hela forsknings- och innovationsprocessen främjar excellens i forskning och har en positiv inverkan på effekten av FoI-investeringar. Det bidrar också till att öka allmänhetens förståelse och förtroende för vetenskap.

Följande aspekter bör beaktas och inkluderas i det nya ramprogrammet:

  • Ett öppet vetenskapssamhälle – Open Science
  • Engagera, involvera och mobilisera samhället – Public engagement
  • Vetenskaplig utbildning – Science education
  • Öppen tillgång, nyckeln till kunskapssamhället – Open access
  • Integrering av jämställdhetsperspektivet – Integration of gender equality

Läs mer om varje område i inspelet till FP9 –  ”Towards an Open Science Society”.

Om påverkansplattformen

Påverkansplattform består av ett femtiotal aktörer med expertis inom SwafS-programmets samtliga delområden. Syftet med plattformen är att påverka kommande arbetsprogram inom Horisont 2020 för att nya utlysningar ska passa svenska styrkeområden men även att påverka utformning av nästa europeiska ramprogram för forskning och innovation, FP9. Plattformen arbetar också med att öka kunskapen och förståelsen för RRI hos svenska aktörer som är verksamma inom andra delar av Horisont 2020. Målet är att fler svenska aktörer ska vara med i vinnande projektkonsortier och att en större andel av EU:s forskningsmedel hamnar i Sverige. Fram till i dag har ett trettiotal påverkansplattformar fått finansiering från den nationella samordningsfunktionen EU-Sam (de forskningsfinansierande myndigheterna Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen).

Vill du veta mer?

För mer information om inspelet till FP9 och SwafS påverkansplattform, ta kontakt med Maria Lindholm eller Maria HagardtVetenskap & Allmänhet som samordnar plattformens arbete.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *