Kategori: Skrivelser och remissvar

En del av VAs påverkansarbete

Yttrande över betänkandet ”Vändpunkt Sverige” (SOU 2010:28)

Vetenskap & Allmänhets, VAs, yttrande över Teknikdelegationens betänkande Vändpunkt Sverige (SOU 2010:28). Läs mer

Skapad:

2010-10-11 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Synpunkter inför Sveriges inspel till EUs åttonde ramprogram

Vetenskap & Allmänhet, VA, arbetar för att stimulera öppenhet och dialog mellan forskning och samhälle. Vi har deltagit i ett flertal EU-stödda projekt och de… Läs mer

Skapad:

2010-10-05 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över betänkandet ”En hållbar lärarutbildning” (SOU 2008:109)

Vetenskap & Allmänhets, VAs, yttrande över betänkandet ”En hållbar lärarutbildning”. Läs mer

Skapad:

2009-03-19 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Yttrande över betänkandet ”Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans”.

Kunskap är grunden för samhällets utveckling, tillväxt och välfärd. Vetenskapen påverkar människors vardag och svenskarnas tilltro till forskningens möjligheter att lösa viktiga mänskliga problem är… Läs mer

Skapad:

2008-05-30 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap angår alla! Samverkan i svensk forskningsstrategi

Samverkan med omvärlden uppfattas tyvärr som mindre viktigt inom många universitet och högskolor. Kraftfulla åtgärder krävs för att förändra dessa attityder. Vetenskap & Allmänhet, VA,… Läs mer

Skapad:

2007-12-20 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Measuring societal engagement – proposed indicators for resource…

In this report the association VA presents a number of initiatives and projects in Sweden and other countries, a discussion about possible indicators and a set… Läs mer

Skapad:

2007-11-02 |

Uppdaterad:

2022-01-10

Att mäta samverkan – förslag till indikatorer vid…

Skrivelse till Utbildningsdepartementet Läs mer

Skapad:

2007-11-02 |

Uppdaterad:

2022-11-23

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]