Yttrande över betänkandet ”Vändpunkt Sverige” (SOU 2010:28)

Skapad:

2010-10-11

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhets, VAs, yttrande över Teknikdelegationens betänkande Vändpunkt Sverige (SOU 2010:28).

TDremissvar_101011_VA

Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening vars syfte är att främja dialog mellan vetenskap och samhället i stort, särskilt de unga.

VAs uppdrag omfattar alla vetenskapliga discipliner, där matematik, naturvetenskap, teknik och IKT utgör viktiga delar.

VA delar Teknikdelegationens framtidsvision för Sverige. Det behövs samsyn, samverkan och uthållighet för att förändra attityder och värderingar till kunskap i allmänhet, och matematik, naturvetenskap, teknik och IKT i synnerhet.

Ladda ner pdf här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Yttrande över betänkandet ”Vändpunkt Sverige” (SOU 2010:28)