Synpunkter inför Sveriges inspel till EUs åttonde ramprogram

Skapad:

2010-10-05

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhet, VA, arbetar för att stimulera öppenhet och dialog mellan forskning och samhälle. Vi har deltagit i ett flertal EU-stödda projekt och de senaste fem åren koordinerat Sveriges medverkan i European Researchers’ Night. Härmed vill vi framföra våra förslag inför Sveriges inspel till det åttonde ramprogrammet.

InspelFP8_VA101006

Forskning och innovation är nödvändiga för Europas framtida konkurrenskraft, och kunskapstriangeln är en viktig modell för att hantera de stora globala utmaningarna – the Grand Challenges. Men för att klara av utmaningarna krävs att hela samhället är med; att beslutsfattare, andra samhällsaktörer och den breda allmänheten görs delaktig i dialogen om forskningen och dess konsekvenser. Enkelriktad information inifrån kunskapstriangeln ut till allmänheten räcker inte. Samverkan med det omgivande samhället måste ses som en integrerad del av forskningsprocessen. Omvärldsdialog ska inte förväxlas med kunskapstriangelns hörn ”utbildning”. Det handlar i stället om att involvera alla parter i samtal om till exempel forskningens förutsättningar, risker och etiska dilemman.

Ladda ner pdf här.

Kommande arrangemang


Nyheter från Vetenskap & Allmänhet

Vetenskap & Allmänhets projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Synpunkter inför Sveriges inspel till EUs åttonde ramprogram