GÄSTKRÖNIKA: I Framtidens Kunskapssamhälle behöver vi fånga ungas intresse för naturvetenskap och teknik

Skapad:

2024-01-12

Senast uppdaterad:

2024-01-16

Inom ramen för projektet Framtidens kunskapssamhälle har IVA i snart tre år försökt bidra till att göra de så kallade STEM-ämnena mer tillgängliga och meningsfulla för barn och unga. Via ett landsomfattande nätverk har vi bland annat skapat en interaktiv Sverigekarta där unga kan söka efter fritidsaktiviteter med fokus på naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik.

Professor Magnus Berggren Foto: Thor Balkhed, Linköpings Universitet

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, strävar efter att främja teknologi i mänsklighetens tjänst. Men vad innebär det i praktiken? I projektet ”Framtidens Kunskapssamhälle” söker vi svaret genom att göra naturvetenskap och teknik, även kända som STEM-ämnen (Science, Engineering, Technology, Mathematics), mer tillgängliga och meningsfulla för barn och unga. Givet de nyligen utkomna PISA-resultaten med de lägsta resultaten i matematik på många år där bland annat oro och ängslan för matematikämnet angetts som ett skäl. Sedan starten 2020 har vi arbetat med att försöka förstå och främja en lustfylld relation till matematik och de andra STEM-ämnena både i skolan och på fritiden. 

Nytt nätverk till grund för karta över STEM-aktiviteter

För att aktivt främja STEM-intresset har vi bland annat etablerat ett nätverk med olika organisationer som arrangerar fritidsaktiviteter med fokus på STEM. Genom detta nätverk strävar vi efter att skapa en samordnad och övergripande insats för att göra STEM mer tillgängligt för barn och unga. 

En översikt över cirka 300 fritidsaktiviteter med STEM-fokus över hela landet

En konkret åtgärd som vi har genomfört är lanseringen av STEM-kartan eller ”Hitta STEM!”. Kartan, som till exempel kan användas av skolor och föräldrar, fungerar som en översikt över cirka 300 fritidsaktiviteter med STEM-fokus över hela landet. På kartan framgår inte bara var de olika aktiviteterna finns. Det går också att klicka fram länkar och information om dessa.

Nyckeln ligger i att se helheten 

För att göra STEM-ämnena mer tillgängliga räcker det inte med att göra en karta. Vi måste vi se den komplexa helheten. I projektet Framtidens kunskapssamhälle undersökte vi hur dessa ämnen behandlas i skolan, vilken relation unga har till dem utanför skolan och hur de ser på sin framtid inom STEM-yrken. I projektet har vi använt olika metoder för att förstå barn och ungas relation till naturvetenskap och teknik. Rapporten ”Generation Ekvation” fokuserar på skolan och skolämnena, medan ”Aha-rapporten” utforskar fritiden och det lustfyllda lärandet. Vi integrerar även begreppet vetenskapligt kapital för att ytterligare belysa hur individer bygger upp kunskap och kompetens inom STEM. 

Vårt samarbete med Vetenskap och Allmänhet 

I vårt engagemang för att göra STEM mer tillgängligt har vi samarbetat med Vetenskap och Allmänhet. I en nyligen publicerad rapport, ”Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var?”, undersökte vi frågor kring naturvetenskap och teknik i skolan och för vem dessa program är avsedda.  

En studie för att ge djup och nyans till våra ungas relation till ämnena matematik, naturvetenskap och teknik

Just nu jobbar vi tillsammans med VA för att bättre beskriva mellan- och högstadieungdomars relation till STEM-ämnena utanför skolan. Målet med studien är att ge djup och nyans till våra ungas relation till ämnena matematik, naturvetenskap och teknik. Vi vill försöka förstå ungas vetenskapliga kapital inom STEM-ämnena, bland annat deras egna aspirationer inom dessa ämnen och hur de ser på STEM-ämnena som centrala för att lösa samhällsutmaningar.  

/Magnus Berggren,
Professor vid Linköpings universitet och IVA-ledamot


Magnus Berggren är styrgruppsordförande för IVA-projektet Framtidens kunskapssamhälle. Magnus tillhör IVAs avdelning XI Forskning och Utbildning och har genom sitt arbete som forskningsledare nu senast för Wallenbergprogrammet WISE, entreprenör och lärare vid LiU sett vikten av att stärka barns och ungas intresse för STEM-ämnena. Inom projektet är syftet att förstå och sedan förbättra ungas relation till alla STEM-ämnena både i och utanför skolan.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) STEM-karta visar drygt 300 aktiviteter för unga mellan 10 och 19 år med fokus på naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik, som finns i din omedelbara närhet eller den stad eller plats som du anger.

STEM-kartan synliggör det stora och breda utbudet av aktiviter för unga, som en del av det arbete IVA gör för att stimulera livslångt lärande, positiva attityder till kunskap och bildning, och ungas nyfikenhet, problemlösningsförmåga och upptäckarglädje.

Kartan har tagits fram i samverkan med nätverket STEM för unga där IVA samlar aktörer, initiativ och arrangörer av fritidsaktiviteter som uppmuntrar unga till lustfyllt lärande och stärker ungas vetenskapliga kapital.

Läs mer om VA-medlemmen IVAs karta här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *