GÄSTKRÖNIKA: Var med och forma framtiden för bioenergi

Skapad:

2023-09-06

Senast uppdaterad:

2023-09-29

Bioenergi fortsätter att vara den viktigaste källan till förnybar energi i EU, med en andel på nästan 60 %. Det mesta av bioenergin går till värme- och kylsektorn. Bioenergi kan bidra till att bekämpa klimatförändringarna och att uppnå EU:s mål för förnybar energi för 2030.  

Alina Östling, statsvetare och forskare på RISE (Research Institutes of Sweden)

Biomassa måste dock produceras, bearbetas och användas på ett hållbart och effektivt sätt för att optimera besparingar av växthusgaser, inte orsaka avskogning eller försämring av livsmiljöer och förlust av biologisk mångfald.

Utvecklingen av bioenergi bär med sig både möjligheter och utmaningar. Bioenergi skapar ekonomiska möjligheter på landsbygden, såsom jobb och lokal utveckling. Samtidigt kräver biomassa  mark, vatten och andra resurser för att växa och konkurrerar med matgrödor och annan markanvändning. Den ökade markanvändningen kan vara negativ för biologisk mångfald och markhälsa.

Medborgare kan driva på för mer ambitiösa och hållbara mål, samt hjälpa till att avslöja “greenwashing”

Det är här som medborgarnas röst är viktig. Medborgare kan driva på för mer ambitiösa och hållbara mål, samt hjälpa till att avslöja “greenwashing” (när en vara, tjänst eller organisation framställer sig som bättre för miljö än vad den i själva verket är). Välinformerade och engagerade medborgare är ryggraden i en socialt ansvarsfull användning av bioenergi. 

Var med och skapa framtida visioner om bioenergi som vi kommer att framföra till nationella och europeiska politiker och tjänstemän

Därför vill vi på RISE  (Research Institutes of Sweden)  bjuda in dig till en unik medborgarpanel om bioenergi som kommer att ske på plats i Stockholm. Du kommer att få vara med att skapa framtida visioner om bioenergi som vi kommer att framföra till nationella och europeiska politiker och tjänstemän.

Panelen kommer att hållas på RISE (Research Institutes of Sweden) kontor (Drottning Kristinas väg 61, nära Östra Station, Stockholm), den 25 oktober 2023, kl. 16:00-20:00. Vi bjuder på kaffe och mat, och som tack för ditt deltagande får du en värdecheck på 600 kr. 

Som deltagare får du möjlighet att:

  • utöka dina kunskaper om bioenergi och olika teknologiska och sociala innovationer,
  • delta i diskussioner med de andra medborgarna i panelen,
  • dela dina förväntningar och farhågor relaterade till de sociala och miljömässiga konsekvenserna av framtida bioenergiteknologier.

Anmäl ditt intresse att delta via det här formuläret: https://forms.gle/2Cx4eAsHxWag3rdx7 


FAKTARUTA:

Bioenergi är energi som genereras från biomassa. Biomassa är organiskt material  från till exempel växter och  djur  som specifikt odlade energigrödor, jordbruksrester, timmer eller organiskt avfall (se nedan). Biomassa kan antingen brännas för att skapa värme, omvandlas till elektricitet eller förädlas till biodrivmedel. 

De vanligaste källorna för biomassa


Dina insats och perspektiv är värdefulla för att forma framtiden för bioenergi. Ta chansen och gör din röst hörd!

Alina Östling

forskare på RISE

Om du har frågor angående panelen eller projektet kan kontakt mig via: [email protected] 

Alina Östling är statsvetare och forskare på RISE (Research Institutes of Sweden). Hon är ansvarig för att organisera ett samråd i Stockholm där medborgare kan utveckla visioner inom bioenergi. Panelen sker inom ramen för det europeiska samarbetsprojektet ”European Technology and Innovation Platform for Bioenergy – Support to stakeholders in the field of renewable fuels and advanced bioenergy”. Projektet syftar till att stödja förnybara bränslen och bioenergi genom forskning och innovation. Det innebär ett aktivt arbete med intressenter och det civila samhället, samt återkoppling av deras behov till EUs och medlemsstaternas beslutsfattare. Du kan läsa mer om projektet här: https://www.etipbioenergy.eu/about-ebtp/etip-b2022-2025 

RISE är medlemmar i VA sedan 2011. Läs mer om organisationen här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *