Maria Hagardt

Internationell samordnare

Skapad:

2022-05-09

Senast uppdaterad:

2024-04-26
Foto: Gustaf Waesterberg

Maria Hagardt
Internationell samordnare

Tel: 070-265 81 33
E-post: [email protected]


Som internationell samordnare jobbar jag främst med VAs EU-projekt som t ex Inspiring ERA och Genderactionplus samt att utveckla Vetenskap & Allmänhets internationella uppdrag och samarbeten som t ex Hub Sweden den nordiska-baltiska nätverksnoden för Falling Walls Engage. Jag jobbar även med EU-policypåverkan och är medlem i nationella referensgrupper för EU’s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa och andra rådgivande grupper på nationell samt europeisk nivå.

Vetenskap & Allmänhet har som svensk expertorganisation för öppen vetenskap, medborgarforskning, forskningskommunikation och samverkan en viktig roll med att främja dialog mellan olika aktörer inom akademi, politik, samhälle och näringsliv på både nationell, europeisk och internationell nivå. Vetenskap, forskning och innovation har inga gränser. Genom samverkan, inkludering och kunskapsutbyte på olika nivåer främjar vi en hållbar samhällsutveckling.

Om Vetenskap & Allmänhet

Medarbetare

Ulrika Björkstén
Generalsekreterare
070-206 67 50

Gustav Bohlin
Utredare/biträdande generalsekreterare
070-770 47 61

David Borgström
Kommunikatör/projektledare
070-740 18 56

Julia Brink
Projektledare
073-705 73 21

Helen Garrison
Projektledare/kommunikatör
+44 75-81 510 155

Maria Hagardt
Internationell samordnare
070-265 81 33

Elin Inge
Projektledare

Pelle Isaksson
Kommunikatör
070-750 57 85

Maria Jacobson
Projektledare
070-000 77 70

Åsa Johansson Palmkvist
Utredare
070-880 74 42

Vendela Kjerner
Kommunikatör
070-799 07 91

Lena Söderström
(Föräldraledig) Projektledare
070-716 06 44

Oskar Tornborg
Kontorskoordinator
072-325 21 12

Lotta Waesterberg Tomasson
Kommunikationsansvarig
070-728 97 20

Lena Wedin
Ekonom/administratör
076-050 02 25

Kontakt

Maria Hagardt

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *