VA-barometern 2021: Förtroendet för forskare starkare än någonsin tidigare

Skapad:

2021-12-14

Senast uppdaterad:

2023-02-12

20211214 Pressmeddelande

Aldrig förr har så många svenskar haft så stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor. Det visar föreningen Vetenskap & Allmänhets årliga mätning VA-Barometern som publiceras på tisdagen. Samtidigt fyller studien 20 år.​– Förtroendet för forskare vid universitet och högskolor har länge legat högt och stabilt, men de som svarar att de har mycket stort förtroende har ökat de senaste åren och är i år större än någonsin tidigare, säger Martin Bergman, utredare på Vetenskap & Allmänhet.

Årets studie visar också att personer med någon i sin närhet som arbetar med forskning är mer intresserade av forskning, oftare tar del av forskningsnyheter och i större utsträckning kan tänka sig att jobba som forskare, än personer som inte har någon forskare i sin närhet. Det är ett mönster som syns både bland personer som har, och som saknar, högskoleutbildning.

– Vi brukar se att utbildningsnivå har stor betydelse för personers intresse för forskning, men att ha någon i sin närhet som arbetar med forskning visar sig också vara väldigt viktigt. En möjlig förklaring är att man får en mer nyanserad bild av vad forskning är och hur forskning går till, säger Martin Bergman.

Knappt var fjärde person (23 %) i åldern 16–29 år svarar att de vill jobba som forskare i framtiden, liksom drygt var fjärde (27 %) i åldern 60–65 år.

Betydligt fler män (64 %) än kvinnor (33 %) svarar att de är ganska eller mycket intresserade av forskning inom teknik, medan fler kvinnor än män svarar att de är intresserade av forskning inom medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap. Medicin är det forskningsområde som flest är intresserade av.

Sex av tio svarande (63 %) tar del av forskningsnyheter varje vecka, en tydlig uppgång från när frågan senast ställdes 2019 (då motsvarande andel var 53 %). Förändringen syns främst bland personer utan högskoleutbildning.

Poddar har blivit en allt vanligare kanal för att ta del av nyheter som rör forskning; 36 procent svarar att de tar del av forsknings- och vetenskapsnyheter via poddar. 2019 var andelen 28 procent och 2015 15 procent.

VA-barometern 2021/2022 är baserad på 1 016 telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval representativt för den svenska allmänheten, 16−74 år. Intervjuerna är genomförda i augusti−oktober 2021. Mätningen är den tjugonde sedan Vetenskap & Allmänhet, VA, bildades 2002.


Mer information

Direktsändning med presentation av resultaten går att följa digitalt den 14 december kl. 08:30–09:30 på https://vetenskapallmanhet.se/live/

VA-barometern finns tillgänglig att läsa och ladda ner på Vetenskap & Allmänhets webbplats.

Kontakta oss:

Martin Bergman, utredare Vetenskap & Allmänhet
[email protected], tel 070-255 38 91.

Lena Söderström, pressansvarig Vetenskap & Allmänhet
[email protected], tel 070-716 06 44.

Högupplösta porträttbilder för publicering


Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning–samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 100-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *