Seniorer och skolelever forskar tillsammans i Bostadsförsöket

Skapad:

2021-04-27

Senast uppdaterad:

2023-08-10

För att kunna leva bra och aktiva liv behöver vi ha bostäder som är anpassade efter våra behov. Men hur tillgängliga är egentligen Sveriges bostäder? Det vill forskare vid Lunds universitet ha hjälp att ta reda på. En tumstock och en mobilapp är allt som behövs för att delta i ForskarFredags massexperimet 2021 – Bostadsförsöket!– Sveriges befolkning blir allt äldre och många seniorer vill bo kvar hemma så länge det går. Tyvärr kan olika miljöhinder i bostäderna minska möjligheten att leva ett aktivt liv. Det är dessa miljöhinder som vi behöver hjälp att kartlägga i Bostadsförsöket, säger Susanne Iwarsson, professor i gerontologi, verksam vid forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet och vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket.

Trappor är exempel på ett vanligt miljöhinder. Om det dessutom saknas hiss är det svårt att ta sig fram med rullande hjälpmedel, som rollator. I dagsläget saknas dessvärre tillförlitliga och nationellt jämförbara uppgifter om vilka miljöhinder som är vanliga i svenska lägenheter och villor. Det här vill Susanne Iwarsson och hennes forskarkollegor ändra på. För att kunna samla in så mycket information som möjligt vänder de sig nu till Sveriges seniorer och skolelever, och alla andra som vill vara med och forska.

– Ju fler som deltar i Bostadsförsöket, desto bättre underlag får vi. Alla som vill bidra till ökad kunskap om tillgänglighet kan delta i experimentet, oavsett ålder, säger Susanne Iwarsson.

Tumstock och app

I Bostadsförsöket kan alla bidra genom att mäta olika utrymmen i sin egen eller någon annans bostad. Allt man behöver för att delta är något att mäta med, till exempel en tumstock eller måttband, och appen Bostadsförsöket, som kommer finnas tillgänglig när mätningarna drar igång i september 2021. Appen vägleder användaren genom undersökningen. Hur breda är dörröppningarna? Hur höga är trösklarna? Är vattenkranarna svåra att öppna? 

74-årige Stig Ålund, ordförande för CASE brukarråd, hoppas att seniorer över hela landet ska vara med och undersöka tillgängligheten i sina bostäder.

– Det är viktigt att forskarna får ett bra underlag och kan presentera slutsatser som kan leda till olika former av lösningar. Här kan vi alla dra ett viktigt strå till stacken. Jag hoppas att teknikovana pensionärer kan få hjälp av barnbarn och andra i sin närhet, säger Stig Ålund, som även är ordförande för PRO i Klippan i nordvästra Skåne och ledamot i PRO Skånes styrelse.

Nytt med äldre medborgarforskare

Bostadsförsöket är ett medborgarforskningsprojekt som genomförs under september–oktober 2021, som en del av den nationella vetenskapsfestivalen ForskarFredag. För ForskarFredags del blir det ett spännande nytillskott att välkomna deltagare högre upp i åldrarna.

– Tusentals skolelever brukar delta i ForskarFredags massexperiment varje år, men det här är första gången som vi även vänder oss till personer som är 65 år och äldre. Vi tror att både elever och seniorer kommer tycka att det är intressant och ögonöppnande att lära sig mer om vanliga hinder i våra bostäder. Det som bara är några trappsteg för en person kan ju innebära ett stort hinder för någon annan, säger Martin Bergman, utredare på Vetenskap & Allmänhet.

Alla kan vara med 

Bostadsförsöket riktar sig särskilt till seniorer och skolklasser men alla är välkomna att bidra genom att göra mätningar hemma hos en äldre släkting eller bekant, eller hemma hos sig. Mobilappen, instruktioner och lärarhandledning kommer att publiceras i mitten av augusti på Bostadsförsökets webbsida. På webbsidan finns mer information om projektet, som också bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, speciellt mål 11: Hållbara städer och samhällen.

ForskarFredags massexperiment Bostadsförsöket är ett samarbete mellan forskningscentrumet Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet, pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna i Skåne och PRO Skåne samt Vetenskap & Allmänhet. Även SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna nationellt ger sitt stöd åt projektet. 

Bostadsförsöket genomförs med stöd av Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions.

Se mer information om Bostadsförsöket på ForskarFredags webbplats: www.bostadsförsöket.se

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *