Samtal om djurförsök och djurförsöksfria metoder

Skapad:

2020-12-10

Senast uppdaterad:

2023-12-06

Gör försök på frukter och växter! Använd ny teknik och artificiell intelligens! Vilka försöksdjur är vanligast och testar vi fortfarande smink på djur? Kan inte brottslingar omvandla sitt straff till att ingå i försök? Varför använder vi djur och inte människor?

Idéerna och frågorna var många när Elin Törnqvist, veterinär och forskare från Karolinska Institutet, och Martin Bergman, zoolog och utredare på Vetenskap & Allmänhet, träffade gymnasieelever på årets ForskarFredag. Då evenemanget var helt digitalt kunde fem klasser från olika delar av landet vara med under samma dag.

Temat för samtalet var djurförsök och djurförsöksfria metoder. Det hela organiserades av Sveriges 3R-center tillsammans med Vetenskap & Allmänhet, som också samordnar ForskarFredag nationellt.

Dialog mellan forskare och elever

Syftet med ForskarFredag är att erbjuda mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet. En stor del av programpunkterna vänder sig till barn och unga, och görs ofta i samarbete med skolor och lärare.

– Vi ville skapa en dialog med eleverna om djurförsök och djurförsöksfria metoder i en tid då medicinsk forskning och behovet av nya läkemedel och vaccin är i fokus, berättar Elin Törnqvist, som höll i samtalet tillsammans med Martin Bergman.

– Och det lyckades vi verkligen med, trots att vi inte kunde besöka klasserna på plats!

Martin Bergman instämmer:

– Vi ställde frågor om djurfria metoder och framtiden via en digital kanal och det kom många kreativa förslag från eleverna som fick jobba i mindre grupper. De ställde också många frågor om djurförsök och nya metoder; så många att tiden inte räckte till. Vi kommer besvara alla frågor i en fortsatt dialog med just de här klasserna. 

Kunskap om djurförsök och 3R

Syftet var också att öka kunskapen om och förståelsen för varför djurförsök finns och hur de används. Eleverna fick veta mer om vilka djurslag som är vanliga, inom vilka forskningsområden försök pågår och varför vi fortfarande behöver använda djur i försök.

Eleverna lärde sig om begreppet 3R, som innebär att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök i Sverige. Det handlar också om att minska antalet djur i försök och att göra det bättre för de försöksdjur som fortfarande behöver användas.

– Eleverna var kunniga och intresserade, säger Elin. Det kom upp tankar om metoder som faktiskt redan finns och kniviga frågor om etik och de djurförsöksetiska nämndernas arbete. Det var viktiga frågor, svåra frågor – som vi verkligen behöver lufta och inte vara rädda för att svara på. Jag tror på öppenhet och transparens i de här laddade frågorna. 

Fler träffar och mer information

Samtalen gav mersmak. Sveriges 3R-center har skolelever som en uttalad målgrupp, vilket gör att den här formen av möte mellan forskare och elever är relevant att fortsätta med.

På Sveriges 3R-centers webbplats finns länkar till organisationer och myndigheter för den som vill lära mer om djurförsök, vilka regler som gäller och vilka möjligheter det finns att ersätta djur i försök. Där finns även faktablad (pdf) som delvis användes i ForskarFredag-dialogen:

VA-medlemmen Forska Utan Djurförsök har också mycket information och  bevakar bland annat ny information om Coronavaccinerna. Denna artikel uppdateras med information om användningen av djur respektive djurförsöksfria metoder vartefter sådan information finns tillgänglig.

Lästips: En artikel om forskaren Elin Törnqvist och hennes arbete.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *